13 grudnia 2017 Administrator

Stan Wojenny

           13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski wprowadził w całej Polsce stan wojenny. W dniu 36. rocznicy tego wydarzenia gościliśmy w naszej szkole pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, byłego opozycjonistę pana Arkadiusza Małyszka.

            W czasie spotkania z uczniami gimnazjum przybliżył tamte wydarzenia. Opowiedział o represjach jakie spotykały członków NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego: aresztowaniach, pacyfikacjach zakładów pracy, śmierci górników z Kopalni Wujek. Przybliżył uczniom także codzienne życie w okresie stanu wojennego: braki podstawowych artykułów spożywczych i przemysłowych, gigantyczne kolejki w sklepach oraz wszechobecną cenzurę.

            Po wykładzie uczniowie mogli zapoznać się z prasą i literaturą podziemną okresu stanu wojennego. Była to wspaniała lekcja historii opowiedziana przez jednego z uczestników tych wydarzeń.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-34