W tym roku przypada 85. rocznica złamania przez Polaków szyfrów Enigmy. Z tej okazji 11.10.2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – p. Dominiką Klawe-Ochot, p. Szymonem Dąbrowskim i p. Tomaszem Orłowskim.

Goście w ramach realizowanego projektu „Śladami Pogromców Enigmy” przeprowadzili warsztaty poświęcone zagadnieniom kryptologii. W interesujący sposób przybliżyli sylwetki kryptologów, m.in. Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego, Mariana Rejewskiego, Maksymiliana Ciężkiego oraz urodzonego w Pobiedziskach Antoniego Pallutha, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom przyczynili się do złamania szyfrów Enigmy, a tym samym wpłynęli na losy II wojny światowej. Podczas zajęć uczniowie zdobyli podstawową wiedzę z zakresu metod oraz form utajniania informacji. W oparciu o zdobyte wiadomości musieli najpierw zaszyfrować tekst, a potem zmierzyć się z dużo trudniejszym zadaniem – odszyfrowaniem depeszy. Aby upamiętnić sukces polskich kryptologów, członkowie Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk pod kierunkiem p. Anny Migdałek i p. Bożeny Szymańskiej przygotowali wystawę, na której zaprezentowano m.in. publikacje, zdjęcia i dokumenty sprzed kilkudziesięciu lat. Wśród eksponatów znalazły się również bezcenne pamiątki po Antonim Pallucie –  atlas i szachy, przekazane do szkolnej Izby Pamięci przez jego syna Jerzego w 2009 roku.

Dzień z Enigmą w naszej szkole z pewnością przybliżył uczniom sylwetki polskich bohaterów i uświadomił fakt, że pierwsze próby złamania kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy miały swój początek niedaleko Pobiedzisk – w stolicy Wielkopolski.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-34