Amelia, Helena i Nikodem wraz z opiekunami i partnerami z Hiszpanii, Czech, Słowenii i Portugalii odwiedzili piękne i pełne cudownych krajobrazów oraz starożytnych zabytków Recanati we Włoszech. Realizując kolejną mobilność projektu HBIE programu ERASMUS+ poznaliśmy specyfikę regionu Marche, interesującą historię oraz lokalne specjały. Pobyt w rodzinach pozwolił zacieśnić przyjaźń z koleżankami i kolegami poznanymi podczas ich pobytu w Pobiedziskach.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-34