W pierwszy dzień wiosny grupa Comeniusa spotkała się z Panią Dorotą Gozdowską, Kierowniczką Referatu Ochrony Środowiska UMiG w Pobiedziskach oraz z Panią Moniką Konatowską z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Pani Dorota Gozdowska poinformowała uczennice i uczniów o systemie zagospodarowania odpadów w naszej gminie i zagrożeniach środowiska naturalnego obserwowanych przed wdrożeniem nowego systemu i obecnie. Ponad 85% mieszkańców naszej gminy zobowiązało się do segregowania odpadów, co na pierwszy rzut oka wskazuje na wysoką świadomość ekologiczną, jednak porównując dane z gminami sąsiednimi nie jest to wynik najlepszy.
Widzimy tutaj także zadanie dla naszego projektu, aby zachęcać wszystkich uczniów naszej szkoły do segregowania odpadów oraz do przeciwstawienia się największym zagrożeniom powodowanym przez ludzi :
– dzikim wysypiskom śmieci
– spalaniu odpadów w piecach , co powoduje tzw. niską emisję oraz
– zanieczyszczaniu ściekami komunalnymi rzek, jezior, cieków wodnych oraz kanalizacji deszczowej.

Pani Monika Konatowska zachwyciła nas wszystkich bogactwem flory i fauny występujących na terenie naszej gminy. W Lednickim Parku Krajobrazowym, w Parku Krajobrazowym Promno, w Puszczy Zielonka czy w Dolinie Cybiny znajdziemy piękne i rzadkie rośliny, zwierzęta i krajobrazy, którymi możemy poszczycić się w kraju i w Europie. Oto kilka przykładów:

 

Zamieszczone fotografie pochodzą z prezentacji przygotowanych przez prelegentki.

Serdecznie dziękujemy!!!

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41