Informacje o pracy świetlicy | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach

Świetlica szkolna jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w takich zakresach jak:

 • opieka
 • wychowanie
 • w zakresie dydaktyki
 • w zakresie oddziaływań profilaktycznych

Nasza świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną.

Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku od 7:00-17:00

Wychowawcy:

 • Aneta Cieśla
 • Beata Gołębiewska
 • Izabela Jesionkowska
 • Michał Srebro

Nauczyciele wychowawcy dyżurujący w świetlicy szkolnej:

 • Holuaszwili Lejla
 • Dopierała Ewa
 • Drabek Wioletta
 • Jędrusiak Joanna
 • Kulińska Grażyna
 • Olszewska Ewa
 • Radecki wojciech
 • Sobka Danuta
 • Walczak Małgorzata
Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-57
LICZNIK ODWIEDZIN