Świetlica szkolna jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w takich zakresach jak:

  • opieka
  • wychowanie
  • w zakresie dydaktyki
  • w zakresie oddziaływań profilaktycznych

Nasza świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną.

Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku od 7:00-17:00

Wychowawcy:
Bożena Figlarz
Izabela Jesionkowska
Jagoda Jóźwiak
Agnieszka Piwowarczyk
Michał Srebro

Nauczyciele wychowawcy dyżurujący w świetlicy:
Wera Brust
Ewa Dopierała
Grażyna Kulińska
Wojciech Radecki
Grażyna Ritter
Małgorzata Walczak

 

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
195