2018-03-26 Administrator

Szanowni  Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach  informuje,

że dni : 29 – 30 marca 2018r. oraz 3 kwietnia 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu  szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy przy Kostrzyńskiej 23. Świetlica czynna jest w godz. 7.30 – 16.30.

Uczniowie chętni do skorzystania z zajęć powinni być zgłaszani wychowawcom klas do 28 marca 2018r. włącznie (termin nieprzekraczalny).

 

 

 

—————————————————————————————————————-

Karta zgłoszenia ucznia w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych

 

Imię nazwisko ………………………………………………………………………………..

 

Klasa  ………………………………………

 

Czas przebywania dziecka na zajęciach ……………………………………………………

 

 

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-34