2020-03-31 Administrator

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I spoza obwodu szkoły

UWAGA RODZICE!
Zmiana w organizacji rekrutacji do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej.
Z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego w kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób biorących udział w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Pobiedziska, informujemy:
Zmianie ulega sposób dostarczenia do przedszkola/szkoły oświadczenia potwierdzającego przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia dziecka do wybranej placówki.
Przypominamy, że w terminie od 31.03.2020 r. godz. 13.00 do 09.04.2020 r. godz. 17.00 rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego ma obowiązek dostarczyć do placówki oświadczenie woli przyjęcia dziecka.
Oświadczenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Można to zrobić za pośrednictwem platformy www.nabor.pcss.pl/pobiedziska lub za pomocą poczty elektronicznej na adres przedszkola/szkoły.
Jednocześnie informujemy, że terminy rekrutacji nie ulegają zmianie.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola/szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości 31 marca br., a 15 kwietnia br. listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Prosimy o zapoznanie się z listami dzieci zakwalifikowanych i przyjętych poprzez system elektroniczny.
Uwaga! Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-34