2020-07-13 Administrator

Drodzy Opiekunowie!
Zapraszamy do kontynuacji warsztatów edukacyjnych w okresie wakacyjnym w ramach
projektu „Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń” realizowanego w ramach współpracy
z Urzędem Miasta i Gminy Pobiedziska oraz firmą Betterfild.
Podobnie jak zimą, nasze zajęcia będą dotyczyły nauk ścisłych. Zapisać mogą się
osoby, które uczestniczą w projekcie. Zajęcia odbędą się w: Szkole Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie, w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja, w Szkole
Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach, w Szkole Podstawowej im. prof.
Józefa Kostrzewskiego w Węglewie, Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Jackowskiego
we Wronczynie. Warsztaty odbędą się w ostatnim tygodniu lipca oraz w czterech
tygodniach sierpnia. Zajęcia prowadzić będą specjaliści z dziedzin przedmiotów ścisłych.
Dla każdego uczestnika oferujemy wyżywienie oraz dostęp do zdrowych napojów
i przekąsek. Podczas zajęć zastosujemy warunki higieniczne zgodnie z wytycznymi
sanitarnymi wymaganymi dla przeciwdziałania epidemii. Więcej informacji znajdą Państwo
poniżej.
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Naszym celem jest integracja dzieci wokół nauk przyrodniczych, poznawania swojego
regionu, zaangażowania w poznawanie i ochronę lokalnego dziedzictwa. Cenimy
prowadzenie doświadczeń samodzielnie. Tematyka zajęć będzie obejmowała nauki ścisłe,
w szczególności biologię, chemię, geografię i fizykę. Poruszymy zagadnienia
najcenniejszych gatunków z naszej okolicy, kontaktu człowieka z wybranymi grupami
organizmów, projektowania eksperymentów chemicznych oraz wykorzystywania nauki
w życiu codziennym. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość przyjęcia specjalistycznej
wiedzy za pomocą zabawy.
Kto może zapisać się?
Na warsztaty mogą zapisać się osoby, które uczestniczą w projekcie „Badacze i odkrywcy –
szkoła bez ograniczeń” oraz osoby, które uczestniczyły w naszych warsztatach zimowych.
Preferujemy, aby dzieci zapisywały się na warsztaty do szkoły, do której uczęszczają w ciągu
roku szkolnego. W każdej szkole mamy 36 miejsc – trzy grupy po 12 osób. O przyjęciu
do grup decyduje kolejność zgłoszeń.
Kiedy?
Warsztaty proponujemy przez 5 dni w każdej szkole. Każdego dnia dotyczą one innego
tematu, stąd należy wskazać dni, na które zapisujemy uczestnika. Zajęcia odbędą się
w następujących terminach 27.07 – 31.08 Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach, 3.08 – 7.08 Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie, 10.08
– 14.08 Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie, 17.08 – 21.08
Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie, 24.08 – 28.08 Szkoła
Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach. Zajęcia będą w godzinach
od 8:00 do 16:00. Na dzieci będziemy czekać już od godziny 7:30. Odbiór będzie możliwy
do godziny 16:30.

Prowadzący?
Zajęcia z dziedzin nauk ścisłych prowadzą osoby z wykształceniem kierunkowym wyższym,
dyplomowani badacze i praktycy, doświadczeni animatorzy (autorzy publikacji, osoby
afiliowane przy ośrodkach badawczych).
Czy trzeba za to płacić?
Warsztaty edukacyjne są bezpłatne, realizowane ze środków dotacyjnych Unii Europejskiej.
Czy zostanie zapewnione wyżywienie oraz napoje?
Każdy z uczestników codziennie otrzyma posiłki, na które będą składały się: drugie
śniadanie, obiad i podwieczorek. Dzieci będą miały dostęp do zdrowych przekąsek (świeże
owoce, bakalie) oraz do napojów (soki, woda lub herbata).
Obostrzenia antywirusowe
W związku z trwającą epidemii będziemy trzymać się obostrzeń wyznaczonych przez
sanepid:
1) Minimalna przestrzeń na jedną osobę (uczestnika warsztatów albo prowadzącego)
powinna wynosić 4,0 m2,
2) Sala, w której odbywają się warsztaty, musi mieć możliwość otwierania okien i być
wietrzona przed, w trakcie i po zakończeniu warsztatów.
3) W grupie może liczyć maksymalnie 12 uczestników warsztatów.
4) W jednej sali może przebywać jedna grupa uczestników warsztatów.
5) Każda osoba przed wejściem na salę, w której odbywają się zajęcia, ma obowiązek
dezynfekcji rąk.
6) Organizator warsztatów zapewnia płyny dezynfekujące.
7) Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą własnych maseczek.
8) Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
9) W sali odległość między stanowiskami dla uczestników powinna wynosić minimum
1,5 metra.
10) Na warsztaty mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych,
w szczególności temperatury ciała powyżej 38°C i kaszlu. Przed rozpoczęciem warsztatu
każdemu Uczestnikowi będzie mierzona temperatura.
11) Podczas trwania warsztatów w sali pozostają jedynie Uczestnicy i prowadzący. Rodzice
lub opiekunowie prawni zobowiązani są do przebywania poza salą.
Jak się zgłosić?
Aby zapisać dziecko na warsztaty należy:
1) wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik1.)
2) zapoznać się i podpisać wytyczne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
(zał. 2.)
3) wypełnić oświadczenie świadczące o braku osób obecnych na kwarantannie w rodzinie
(zał. 3.)
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz wytyczne Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, należy zeskanować lub sfotografować, a następnie wysłać
do nas na adres mailowy: kontakt.kasztelaniaostrowska@gmail.com. Oryginały
wszystkich wypełnionych i podpisanych dokumentów prosimy dostarczyć w pierwszym
dniu warsztatów. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer
tel. 519 731 322.

Do pobrania:

Zalacznik nr 1 Fundacja 2020.07.27 formularz zgłoszeniowy

Zalacznik nr 2 Fundacja 2020.07.27 rekrutacja – wytyczne przeciwepidemiczne

Zalacznik nr 3 Fundacja 2020.07.27 rekrutacja – oświadczenie o zdrowiu

 

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-34