MAMY WŁASNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Nasza szkoła od kilku lat współpracuje z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci doradztwa zawodowego tego wydziału pod kierunkiem dr Małgorzaty Rosalskiej prowadzą cykliczne zajęcia dla gimnazjalistów. Wychodząc naprzeciw potrzebom wychowawców i uczniów absolwentka naszej szkoły, obecnie studentka m.in. doradztwa zawodowego, Natalia Kęsek, w ramach swojej pracy licencjackiej napisała program doradztwa przeznaczony dla naszej szkoły. Praca powstała pod kierunkiem dr Małgorzaty Rosalskiej. Na początku października odbyła się prezentacja programu i szkolenie dla wychowawców klas gimnazjalnych, którzy zaplanowali zajęcia z doradztwa w swoich trzyletnich planach wychowawczych. Warsztaty prowadzone w dalszym ciągu przez studentów będą stanowiły uzupełnienie tych zajęć.

„Wszystkie scenariusze są przygotowane z myślą o 45 – minutowych lekcjach wychowawczych. Do każdego scenariusza dołączone są karty pracy, które mogą być wykorzystane podczas zajęć. Wspomagają one utrwalenie każdego tematu.

Scenariusze zawierają konkretne wskazówki, w jaki sposób mają być przeprowadzane zajęcia, jednak nauczyciel może realizować je w dowolny sposób, wybiegając poza schemat przygotowany w scenariuszu.

Program składa się z dziesięciu scenariuszy, ich realizacja przewidziana jest na trzy lata edukacji w gimnazjum – po trzy scenariusze na każdy rok szkolny (…). Scenariusze na każdym etapie edukacyjnym będą dotyczyły trzech działów tematycznych – samopoznanie, wiedza o rynku pracy i usługach edukacyjnych oraz proces podejmowania decyzji.”

,,Doradztwo zawodowe jest niezwykle ważnym procesem, coraz szerzej opisywanym w literaturze i postrzeganym jako dziedzina mająca udzielać pomocy ludziom na każdym tapie ich życia. Młodzież w wieku gimnazjalnym znajduje się na szczególnym etapie swojego życia, gdzie podejmowane przez nich decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej mają wpływ na ich dalszą karierę edukacyjno – zawodową. Młodzi ludzie, decydując, do jakiej szkoły chcą iść po gimnazjum, powinni posiadać zasób wiedzy, umiejętności oraz postaw, które pomogą im wybrać taką szkołę, która w najbardziej efektywny sposób pomoże planować i realizować swoją ścieżkę kariery. Posiadając określony zasób treści i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego, uczeń gimnazjum może we właściwy sposób kształtować swoje plany życiowe (…) Niezwykle potrzebne więc są wskazówki, które pomogą nauczycielom gimnazjum wesprzeć uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, a w efekcie zawodu, który uczeń będzie wykonywał.”

– ze wstępu do pracy licencjackiej Natalii Kęsek

 

Warsztaty z doradztwa zawodowego

Warsztaty z doradztwa zawodowego prowadzą studentki Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

 

 

 

 

Opiekun studentów – dr Małgorzata Rosalska

 

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41