9 marca 2018 Administrator

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 wszyscy uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach realizowali IX edycję programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” organizowanego przez markę Puchatek we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w czasie zabawy. Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane materiały edukacyjne. Z wielkim zapałem wypełniały książeczki otrzymane od organizatorów. Kubuś Puchatek „uczył” dzieci, jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić jezdnię, jeździć na rowerze oraz bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych. „Przypomniał” o konieczności noszenia  odblasków, by być widocznym na drodze. „Poruszył” też zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. W wyniku podjętych działań otrzymaliśmy Certyfikat  potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”,a realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-34