Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach od wielu lat patronuje naszej szkole, wspiera, zachęca, mobilizuje i nagradza każdego ucznia systematycznie oszczędzającego. Uczeń rozpoczynający edukację w naszej szkole, otrzymuje od BS książeczkę oszczędnościową z wkładem finansowym.

 

SKO – to system oszczędzania dla każdego ucznia. Podstawowym zadaniem działalności jest edukacja ekonomiczna, poprzez wzbudzanie wśród uczniów potrzeby oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

 

Po co oszczędzamy?

Oszczędzamy, żeby odłożyć na wymarzony rower, rolki, grę, wyjazd na zieloną szkołę…cokolwiek zapragniesz. Zamiast wydawać od rodziców kieszonkowe, wystarczy, że sam będziesz gromadził oszczędności na swoim mini koncie. Twoje marzenia się spełnią! Oszczędności w SKO to doskonała szkoła rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. Ta umiejętność bardzo przydaje się w dorosłym życiu.

 

Cele SKO:

  1. Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
  2. Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.
  3. Racjonalne gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi.
  4. Celowe ich wykorzystanie.
  5. Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
  6. Zapoznanie uczniów z działalnością Banku Spółdzielczego.
  7. Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

 

Opiekun SKO – Aneta Cieśla

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41