5 grudnia 2019 Administrator

03 grudnia 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie komisji wspólnej rady rodziców i rady pedagogicznej poświęcone problemowi notorycznego korzystania przez uczniów podczas przerw z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Przewodniczącą komisji została Pani Anna Górniak-Kurzawa. Podczas spotkania postanowiono przeprowadzić cykl ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Pan Wojciech Radecki zaproponował, aby śladem świetlicy 1-3 , ograniczyć także korzystanie z telefonów podczas pobytu w świetlicy 4-8, co nastąpi od lutego 2020. Wypracowane zmiany zostaną przedstawione radzie pedagogicznej do końca roku szkolnego 2019/2020.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41