Terminarz/Kalendarz | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach

1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO i EGZAMINY

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 04.09.2017r.
I SEMESTR 04.09.2017r. – 22.01.2018r.
II SEMESTR 22.01. 2018r. – 22.06.2018r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12.2017r. – 31.12.2017r.
FERIE ZIMOWE 12.02.2018r. – 25.02. 2018r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 29.03.2018 – 03. 04. 2018r.
EGZAMINY GIMNAZJALNE 18.04.2018r. – 20.04.2018r.
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KL.III gimnazjum 21.06.2018r. (godz.17.00-uroczystość) 22.06.2018r. (wręczenie świadectw)
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 22.06.2018r.

2. TERMINY KLASYFIKACJI

WYSTAWIENIE OCEN NA PÓŁROCZE 15.01.2018r.
RADA KLASYFIKACYJNA – PÓŁROCZE 22.01.2018r.
WYSTAWIENIE OCEN NA KONIEC ROKU 08.06.2018r.
RADA KLASYFIKACYJNA – KONIEC ROKU 15.06.2018r.

3. ZEBRANIA Z RODZICAMI

SPOTKANIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

WYBORY DO RADY RODZICÓW

18.09.2017r. – 22.09.2017r.
Dzień otwarty

– informacja o wynikach nauczania

27.11.2017r.- gimnazjum

28.11.2017r. – kl. IV –VII SP

21. -24.11.2017r. kl. I – III SP

Wywiadówka

– informacja o ocenach śródrocznych

23.01.2018r. – 26.01.2018r.
Dzień otwarty

– informacja o wynikach nauczania

23.04.2018r. – gimnazjum

24.04.2018r. – kl. IV – VII SP

25.04. – 27.04.2018r. – kl. I – III SP

4. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (środa) 01.11.2017r.
DZIEŃ ZADUSZNY 02.11.2017r. [1.]
NOWY ROK (poniedziałek) 01.01.2018r.
EGZAMINY GIMNAZJALNE 18. – 20.04. 2018r. dni wolne dla uczniów klas II gimnazjum
poniedziałek przed 1 maja 30.04.2018r. [2.]
Święto Pracy (wtorek) 01.05.2018r.
środa przed rocznicą Konstytucji 3 Maja 02.05.2018r. [3.]
Rocznica Konstytucji 3 Maja (czwartek) 03.05.2018r.
piątek po 3 maja 04.05.2018r. [4.]
WRZESIEŃ – MAJ WYCIECZKI KLASOWE
BOŻE CIAŁO (czwartek) 31.05.2018r.
piątek po BOŻYM CIELE 01.06.2018r. [5.]

WAŻNE TELEFONY

SEKRETARIAT: 605 032 991

PIELĘGNIARKI SZKOLNE: 602 45 45 88 i 602 45 45 99

GODZINY LEKCJI i PRZERW LEKCYJNYCH

0.

07:35 – 08:20

08:20 – 08:30

1.

08:30 – 09:15

09:15 – 09:25

2.

09:25 – 10:10

10:10 – 10:20

3.

10:20 – 11:05

11:05 – 11:15

4.

11:15 – 12:00

12:00 – 12:20

5.

12:20 – 13:05

13:05 – 13:20

6.

13:20 – 14:05

14:05 – 14:15

7.

14:15 – 15:00

15.00 – 15:05

8.

15:05 – 15:50

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-57
LICZNIK ODWIEDZIN