KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2018-2019

 

 

 

 GODZINY LEKCJI i PRZERW LEKCYJNYCH

0. 07:35 – 08:20
Przerwa 08:20 – 08:30
1. 08:30 – 09:15
Przerwa 09:15 – 09:25
2. 09:25 – 10:10
Przerwa 10:10 – 10:20
3. 10:20 – 11:05
Przerwa 11:05 – 11:15
4. 11:15 – 12:00
Przerwa 12:00 – 12:20
 5. 12:20 – 13:05
Przerwa 13:05 – 13:20
6. 13:20 – 14:05
Przerwa 14:05 – 14:15
7. 14:15 – 15:00
Przerwa 15.00 – 15:10
8. 15:10 – 15:55

 

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO

2018/2019

1.ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO i EGZAMINY

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 03.09.2018r.
I SEMESTR 03.09.2018r. –  11.01.2019r.
II SEMESTR 11.01. 2019r.  – 21.06.2019r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 24.12.2018r. – 01.01.2019r.
FERIE ZIMOWE 14.01.2019r. – 27.01. 2019r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 18.04.2019r. – 23. 04. 2019r.
EGZAMIN  GIMNAZJALNY 10.04.2019r. – 12.04.2019r.
EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY 15.04.2019r. – 17.04.2019r.
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KL.III gimnazjum 19.06.2019r. (uroczystość)

21.06.2019r. (wręczenie świadectw)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 21.06.2019r.

2. TERMINY  KLASYFIKACJI

WYSTAWIENIE OCEN NA  PÓŁROCZE 04.01.2019r.
RADA KLASYFIKACYJNA – PÓŁROCZE 11.01.2019r.
WYSTAWIENIE OCEN NA KONIEC ROKU 07.06.2019r.
RADA KLASYFIKACYJNA – KONIEC ROKU 14.06.2019r.

3. ZEBRANIA Z RODZICAMI

SPOTKANIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

WYBORY DO RADY RODZICÓW

 

17.09.2018r. – 21.09.2018r.
Dzień otwarty

– informacja o wynikach nauczania

 

26.11.2018r.-klasy VII, VIII                         i gimnazjum

27.11.2018r. – kl. IV –VII SP

26. -30.11.2018r. kl. I – III SP

Wywiadówka

– informacja o ocenach śródrocznych

 

 

04.02.2019r. – 08.02.2019r.

 

Dzień otwarty

– informacja o wynikach nauczania

 

02.04.2019r. – klasy VII, VIII i gimnazjum

03.04.2019r. – kl. IV – VI SP

02.04. – 05.04.2019r. – kl. I – III SP

 

4. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (czwartek) 01.11.2018r.
DZIEŃ ZADUSZNY 02.11.2018r.       [1.]
NOWY ROK (wtorek) 01.01.2019r.
EGZAMIN GIMNAZJALNY 10. – 12.04. 2019r. –  dni wolne dla uczniów SP [3dni]
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 15. – 17.04. 2019r. –  dni wolne dla uczniów gimnazjum i klas 1-7 SP [3dni]
Święto Pracy (środa) 01.05.2019r.
czwartek przed rocznicą Konstytucji 3 Maja 02.05.2019r.        [8.]
Rocznica Konstytucji 3 Maja (piątek) 03.05.2019r.
BOŻE CIAŁO (czwartek) 20.06.2019r.

WAŻNE TELEFONY

 

SEKRETARIAT:  605 032 991

PIELĘGNIARKI SZKOLNE:    602 45 45 88   i    602 45 45 99

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-124