Świetlica przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Wielka mapa Polski. Projekt polega na wymianie pocztówek między dziećmi z różnych szkół w Polsce. Uczniowie wysyłają pocztówki ze swoimi miejscowościami i pozdrowieniami. Dzięki takim działaniom dzieci poznają różne ciekawe miejsca w Polsce oraz dowiadują się o danym regionie ojczyzny.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41