We wrześniu 2019  nasza szkoła zakwalifikowała się do programu edukacyjnego „Wychowanie przez czytania”. Jego  organizatorem  jest przez Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”, sponsorem zaś jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Adresatem projektu  są do uczniowie klas 5 – 7 szkoły podstawowej. Główne cele projektu to wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości moralnych, propagowanie czytelnictwa i  umacnianie roli literatury jako kompasu moralnego i  źródła inspiracji przy podejmowaniu życiowych decyzji.

Każdy z uczestników otrzymał zbiór opowiadań „Gorzka czekolada” oraz książki „Wychowanie przez czytania „ i  „Z dzieckiem w świat wartości”.  Pracując z w/w literaturą i korzystając z własnych doświadczeń, uczestnicy programu zobowiązany byli do zrealizowania co najmniej 3 scenariuszy z dowolnie wybranych wartości w okresie wrzesień –  listopad 2019. Następnym zadaniem było przygotowania prezentacji filmowej przedstawiającej jedną z omawianych wartości, która do 30 listopada musiała zostać umieszczona w serwisie You Tube; natomiast organizator musiał otrzymać  dokumentacje fotograficzną z zajęć i link do pracy konkursowej.  Do 10 grudnia należy wypełnić ankietę ewaluacyjną on-line.

W naszej szkole w projekt zaangażowała się większość uczniów z klasy 7D. Pierwsze zajęcia omawiające szacunek odbyły się 27 września na lekcji wychowawczej. W aktywna dyskusję, komu należy się szacunek i jak go okazywać, włączyli się wszyscy uczniowie wraz z  wychowawcom panem Wojciechem Radeckim.  Na wspólne czytanie opowiadań z tomu „Gorzka czekolada” i dyskusje wokół przyjaźni i życzliwości spotkaliśmy się jeszcze 3 krotnie w październiku, ostatnie spotkanie podsumowujące cały cykl odbyło się 15 listopada i dotyczyło przyjaźni.

 W kolejnym etapie projektu brały udział już tylko chętne osoby ( około 13-14) . Uczniowie postanowili, że ich prezentacja filmowa będzie dotyczyła przyjaźni jako wartości im najbliższej i najważniejszej w ich wieku.  Scenariusz rodził się na każdej przerwie i w każdej wolnej chwili, często musiałam im przypominać, że filmik ma być krótką 3 minutową prezentacją. Nagrywanie tych kilku minut zajęło nam naprawdę kilka godzin, ale był to czas pełen radości, doskonałej zabawy, czas twórczy, w którym wyłoniły się nowe talenty. Efekt  końcowy można  oglądnąć korzystając z linku https://youtu.be/jGlPxMg1Iu4. Ankietę ewaluacyjną też już mamy wypełnioną.

Pozostało mi tylko serdecznie podziękować uczniom klasy 7d za aktywne i owocne  dyskusje, grupie filmowców za wspaniałą twórczą pracę i świetną zabawę. Panu Wojtkowi za pomoc i współpracę.

Ewa Dopierała

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41