Trzeci rok działania w naszej szkole Klubu Debat Oksfordzkich zaowocował następnym zwycięstwem naszej drużyny. Warsztaty w tym roku prowadzi pan Artur Lorek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, z którym współpracuje nasza szkoła.

Udział w warsztatach zaowocował również wspaniałym przygotowaniem uczniów do debaty, która odbyła się 17 czerwca 2014r. na WNPiD UAM w Poznaniu. W tym roku debata stanowiła część projektu MŁODZI DLA WOLNOŚCI. Nasi mówcy, gimnazjaliści – Filip Banaszak (kl.Id), Krzysztof Figlarz i Maciej Kowalczyk (kl. III d) oraz Olga Żyminkowska (kl. II c), którzy stanowili stronę propozycji bronili tezy: Polska jest krajem dla ludzi młodych. Po stronie opozycji stanął zespół z gimnazjum w Pile. Naszą drużynę wspierali koleżanki i koledzy z klas Ic i Id. Uczniowie z Piły również licznie przybyli, aby podtrzymywać na duchu swoją drużynę.

Marszałek przywitał drużyny, zaproszonych gości i publiczność. W jury zasiadali pracownicy i studenci WNPiD. Debacie towarzyszyło wiele emocji, ale wszyscy wykazali się przygotowaniem merytorycznym, erudycją i wielką kulturą dyskusji.

Po raz trzeci udało nam się wygrać. To wielka zasługa naszych uczniów, którzy podczas debat czują się jak ryby w wodzie, są swobodni i potrafią świetnie ripostować oraz sukces pana Artura Lorka, który przygotowuje do debat naszych gimnazjalistów, ma z nimi świetny kontakt i potrafi wydobywać nawet ukryte talenty retoryczne.

Gratulujemy naszej drużynie i panu Arturowi.

18 czerwca odbędzie się podsumowanie i ewaluacja zajęć oraz debaty, a także lekcja dotycząca debat oksfordzkich dla klas pierwszych i drugiej gimnazjum. Poprowadzi je pan Artur Lorek.

Beata Jekel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41