W środę 27 lutego 2012 roku gimnazjaliści ze Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk pod opieką p. Anny Migdałek i p. Elżbiety Paczki pojechali na lekcję do Archiwum Państwowego w Poznaniu. Uczniowie chcieli przede wszystkim dowiedzieć się, w jakich źródłach mogą szukać informacji na temat swoich przodków. Prowadzący zajęcia p. Mariusz Jankowski ciekawie opowiadał o różnych dostępnych w Archiwum dokumentach. Zaznaczył, że posiadają w swoich zbiorach tylko te, które powstały ponad 100 lat temu. Młodszych źródeł należy szukać w urzędach państwowych czy parafiach. Gimnazjaliści mogli wobec tego obejrzeć dokumenty, które wytworzono w XIX wieku. Były to stare księgi meldunkowe z terenu miasta Poznania, księgi miejskie Śremu, księgi dotyczące dzierżawy Kostrzyna, akta stanu cywilnego, akta parafii ewangelickiej w Swarzędzu, akta parafii św. Marcina w Poznaniu. Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania było wyszukiwanie w podanych dokumentach informacji na temat znanych postaci, na przykład mogli obejrzeć oryginalny akt zgonu J.H. Dąbrowskiego czy generała Józefa Zajączka. Kruche, pożółkłe księgi oraz barwne komentarze pana M. Jankowskiego spowodowały, że chociaż na chwilę wszyscy mogli przenieść się w odległą przeszłość. Wielu też po zachętach prowadzącego, który opowiadał o swoich genealogicznych odkryciach, spróbuje zapewne poszukać swoich korzeni.

Po zajęciach w Archiwum Państwowym gimnazjaliści udali się na Stary Rynek, gdzie uczestniczyli w grze miejskiej. W kilkuosobowych zespołach szukali charakterystycznych miejsc znajdujących się na poznańskim Rynku. Wszyscy doskonale wywiązali się ze swoich zadań.

Wyjazd do Poznania miał przede wszystkim charakter dydaktyczny, gdyż pokazał, że poszukiwania informacji na temat przodków może być pouczające i pasjonujące.

E. Paczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41