W tym roku Buk – wielkopolskie miasteczko – obchodzi 725. rocznicę nadania praw miejskich. Z tej okazji władze samorządowe przygotowały wiele ciekawych imprez kulturalnych. Członkowie Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk wraz z p. Anną Migdałek i p. Elżbietą Paczką mieli również okazję uczestniczyć w tych obchodach.

Dnia 8.05. 2014 r. wzięli udział w wycieczce do Buku. Na miejscu grupę przywitali p. Hubert Wejmann – pracownik działu promocji UMiG Buk oraz p. Irena Kamyszek, która została przewodniczką po mieście. Na początku uczniowie zapoznali się z ekspozycją archeologiczną „Miasto i woda – historie połączone”, na której zaprezentowano unikatowe eksponaty odkryte podczas prac archeologicznych na terenie gminy Buk. Po wystawie uczestników wycieczki oprowadził p. Hubert Wejmann, który w interesujący sposób opowiedział historię miasta i zwrócił uwagę na najcenniejsze znaleziska odkryte podczas wykopalisk, np. fragmenty drewnianej rury wodociągowej, pozostałości naczyń, narzędzia rzemieślnicze, cegły gotyckie, łyżwy z kości zwierzęcych oraz żelazny miecz rycerski z XV w. W Izbie Muzealnej Ziemi Bukowskiej panie Irena Kamyszek i kustosz – Elżbieta Cicha zapoznały uczniów z okazałymi zbiorami. Mogli oni podziwiać m.in. sztandary organizacji i towarzystw międzywojennych, oryginalny strój bukowski, a także dokumenty, fotografie oraz pamiątki związane z Powstaniem Wielkopolskim i okupacją hitlerowską, potwierdzające bogatą historię Buku oraz zaangażowanie jego mieszkańców w walki narodowo-wyzwoleńcze. Zwiedzających szczególnie zaciekawiły przedmioty codziennego użytku z odległych czasów.

Po obejrzeniu ekspozycji wszyscy wyruszyli szlakiem tabliczek na zabytkach. Podziwiali ratusz z końca XIX w., budynek dawnej szkoły elementarnej oraz dawny pałac biskupów poznańskich. Potem udali się do kościoła farnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, w którym znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Literackiej (Bukowskiej). Przy kościele zatrzymali się, by obejrzeć tablice pamiątkowe poświęcone zasłużonym bukowianom. Następnie przeszli do miejsca, gdzie dawniej przebiegał mur obronny miasta. Na zakończenie uczniowie obejrzeli drewniany kościół św. Krzyża pochodzący z 1760 r., dzwonnicę oraz znajdującą się na cmentarzu przykościelnym rokokową, kamienną figurę Ecce Homo z 1762 r., przedstawiającą Chrystusa ubiczowanego i cierniem ukoronowanego. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki zatrzymali się na rynku, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Kilkugodzinny pobyt w Buku był niezwykle udany, a o tym, co zobaczyli i jak miło zostali przyjęci, przypominać będą pamiątki przekazane przez przewodników.

Anna Migdałek i Elżbieta Paczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41