Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach

bierze udział  w latach 2017-2019 w projekcie:

”HISTORYCZNE GRANICE W EUROPIE:

DAWNE OGRANICZENIA, NOWE MOŻLIWOŚCI”

programu

Wraz ze szkołami partnerskimi z WŁOCH, CZECH, SŁOWENII, PORTUGALII I HISZPANII realizujemy mobilności, międzynarodowe spotkania projektowe i aktywności mające na celu przybliżenie historii i współczesności naszych krajów w zjednoczonej Europie.

Koordynatorem projektu jest szkoła z Ubeda w Hiszpanii.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pan Leszek Pawlikowski, który wraz z nauczycielami historii, geografii i języków obcych oraz grupą projektową realizuje zapisy aplikacji zaaprobowanej przez  UNIĘ EUROPEJSKĄ ,a nadzorowaną w Polsce przez FRSE.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41