Regulamin konkursu plastycznego

„Oszczędzam na……”

 

Celem  konkursu  jest edukacja  dzieci  szkół podstawowych  w  zakresie  różnych  form oszczędzania    oraz    pogłębianie    więzi środowisk    szkolnych    z    Bankami    Spółdzielczymi i Organizatorem,  a zwłaszcza:

  • propagowanie w śród uczniów członkostwa w SKO;
  • upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi;
  • popularyzowanie wiedzy o działalności banków na przykładzie Banków Spółdzielczych;

 

Konkurs  adresowany jest dla uczniów klas I-III, którzy oszczędzają w SKO. Konkurs trwa do 30 maja 2018r. Prace proszę składać w sali nr 81 u opiekuna SKO.

Wymagania:

  • plakat należy wykonać na kartce formatu A4,
  • technika dowolna,
  • ważne aby znalazło się logo SKO SGB (Szkolna Kasa Oszczędności Spółdzielczo-Gośliński Bank),
  • pamiętaj aby praca była samodzielna,
  • prace proszę podpisać na odwrocie, imię i nazwisko oraz klasa,
  • każdy z uczestników składa jedną pracę.

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na wystawie pokonkursowej.

 

Opiekun SKO

Aneta Cieśla

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41