Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie uczestniczący w projekcie „Legends of our regions” wraz z nauczycielami postanowili wymienić się kartkami świątecznymi.

Każdy z krajów partnerskich, oprócz życzeń przekazanych drogą elektroniczną, przygotował kilkanaście własnoręcznie przez uczniów wykonanych kartek i wymienił się nimi z pozostałymi czterema państwami. Zwróciliśmy uwagę uczniom, iż ich tureccy koledzy nie obchodzą Świąt Bożego Narodzenia ze względu na inną od naszej wiarę – islam i dlatego uczniowie składali im tylko życzenia noworoczne. Kartki miały bardzo często oryginalną formę, adresowane były imiennie do uczniów uczestniczących w projekcie. Niektóre zawierały dołączone listy i drobne upominki. Równocześnie z życzeniami świątecznymi nasi uczniowie napisali dłuższe listy do naszych sąsiadów Litwinów, które były kontynuacją korespondencji zainicjowanej podczas naszego pobytu na Litwie przez dwie klasy szkoły partnerskiej.

Wystawę z życzeniami świątecznymi umieściliśmy na parterze budynku A, gdzie odbywa się większość zajęć uczniów klas 4 -6. Można ja tam jeszcze oglądać.

Po jej zakończeniu rozdamy życzenia uczniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia udało nam się również zorganizować i przeprowadzić wideokonferencję ze szkoła litewską, podczas której Litwini opowiedzieli o swoich zwyczajach świątecznych, następnie zaśpiewali kolędę po litewsku i rosyjsku, a my zaśpiewaliśmy: ”Jezus Malusieńki” i „Lulajże Jezuniu”, po czym złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia. Miła niespodzianką było, że tego samego dnia otrzymaliśmy od nich tradycyjne kartki i mogliśmy się tą radością podzielić spontanicznie na wizji.

 

 

 

Koordynator projektu: Magdalena Goc

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-30