Zuzia, Michalina, Matylda, Sara, Ada i Maciej wraz z Panią Magdaleną Radwan oraz koordynatorem projektu spędzili piękny zimowy tydzień razem z koleżankami i kolegami z Czech, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Turcji i Niemiec w Marktheidenfeld (Frankonia/Bawaria/Niemcy).

Po spokojnej podróży busem  dotarliśmy do partnerskiego miasta Pobiedzisk, które oddalone jest o około 750 km i leży nad rzeką Men ( Main ), federalnym szlakiem wodnym.

Odpoczynek w trakcie podróży

Podczas przerwy w podróży na terenie Bawarii

Tygodniowy pobyt w Niemczech rozpoczęliśmy od spotkania z uczniami klas siódmych i ósmych Balthasar-Neumann-Gymnasium, którym zaprezentowaliśmy naszą szkołę oraz kilka zdjęć z naszego kraju. Na zakończenie prezentacji przeprowadziliśmy mini-konkurs wiedzy o Pobiedziskach i Polsce. Prawidłowe odpowiedzi nagrodziliśmy  rodzimymi słodyczami. Celem spotkania było zachęcenie uczniów z Marktheidenfeld do udziału w nowym projekcie językowym, który chcemy rozpocząć w roku szkolnym 2013/2014.

Uczennice i uczniowie BNG podczas prezentacji.

Ada opowiada po angielsku o Polsce.

Maciej po niemiecku prezentuje nasza szkołę.

Kolejnego dnia odbyła się oficjalna ceremonia powitania wszystkich uczestników projektu oraz prezentacje narodowe na temat gospodarki i ochrony środowiska. Miejscem spotkania była biblioteka szkolna, która przekształciła się w scenę oraz salę konferencyjną.

Jednym z gości ceremonii powitalnej był Pan  Heribert Felbinger, Przewodniczący Komitetu Partnerstwa Miast w Marktheidenfeld.

Przemawia Pani Helga Schmidt-Neder, Pierwsza Burmistrz Miasta Marktheidenfeld

Przemawia Tanja Leuchtweis, koordynatorka projektu w BNG.

Uczennice BNG zaprezentowały piękny program artystyczny przygotowywany z nauczycielami muzyki i sztuki od 6 miesięcy.

Po przerwie kawowej, podczas której każdy kraj zaprezentował swoje produkty regionalne ( z Polski przywieźliśmy likopen, ser kozi oraz kabanosy ) uczniowie przedstawili prezentacje narodowe o przedsiębiorstwach, które odnoszą sukces gospodarczy ale dbają w procesie produkcyjnym o środowisko. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wybrali nasze rolnictwo oraz  firmy Cinna, Volkswagen, Baumit i Luvena.

Uczniowie BNG zaprezentowali firmę BOSCH, która produkuje m.in. elektrownie wiatrowe.

Nasz zespół przed prezentacją

Podczas prezentacji

Po lunchu w stołówce szkolnej zwiedzaliśmy firmę WAREMA, największego pracodawcę w Marktheidnfeld oraz przeygotowywaliśmy w międzynarodowych grupach elementy filara mostu na temat gospodarki i ochrony środowiska w naszych krajach.

 

Podczas pracy nad elementami filara mostu.

Podczas pracy nad polskimi elementami filara mostu.

Dziękujemy za pomoc !!!

Wspólne zdjęcie z Panem Dr. Kleinem, dyrektorem d.s. personalnych w firmie WAREMA, a jednocześnie Przewodniczącym fundacji wspierajacej finansowo gimnazjum w Marktheidenfeld

Środowe przedpołudnie spędziliśmy w Sali teatralnej gimnazjum, gdzie uczennice przedstawiły widowisko tanecze pt. „ Der Affentanz” ( Małpi taniec ) i zbudowały symboliczny most łączący wszystkich ludzi.

Der Affentanz

Kolejnym punktem programu było spotkanie z Panem Hansem Josefem Fellem, deputowanym do niemieckiego parlamentu, który jest znanym orędownikiem  zastąpienia energii atomowej przez  odnawialne źródła energii ( wiatr, słońce, wodę ).

Podczas spotkania z posłem H.J.Fellem

W samo południe dokończyliśmy kolejny filar mostu oraz element łączący, który przedstawia możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy przy gotowym filarze mostu

Filar gotowy

Po smacznym lunchu w stołówce szkolnej wszyscy udali się autokarami na wycieczkę do Würzburga, gdzie zwiedzili rezydencję biskupów zaprojektowaną przez architekta Balthasara Neumanna, patrona gimnazjum w Marktheidenfeld. Także czwartek upłynął nam na wycieczkach. Najpierw zwiedzaliśmy Frankfurt nad Menem, a następnie Mainz.

Ada i Maciej w Senkenberg Museum we Frankfurcie nad Menem

Na szczycie Main Tower w finansowym centrum Europy

Zakończenie karnawału w Mainz

Czwartkowy wieczór był okazją do świętowania karnawału oraz pożegnań, gdyż w piątek od samego rana opuszczaliśmy gościnne Marktheidenfeld. W kwietniu spotkamy się po raz ostatni w Turcji, gdzie zakończymy nasz projekt.

Do zobaczenia w Istambule!!!

Leszek Pawlikowski – koordynator projektu Comenius Bridges

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41