W środę, 20 listopada 2013 grupa Comeniusa odwiedziła pracownię Odnawialnych Źródeł Energii w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Uczennice i uczniowie naszej szkoły poznali fachową terminologię ( elektrownie wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, panele słoneczne, biogazownie, ogniwa wodorowe, akumulatory żelowe, pompy ciepła, kotły na pelety ) oraz zapoznali się z modelami urządzeń produkujacych energię ze źródeł odnawialnych ( woda, słońce, wiatr, metan, pelet ) , które jednocześnie zapobiegają emisji CO2 i metanu do atmosfery chroniąc warstwę ozonową

Następnie spotkaliśmy się z Panem Krzysztofem Krauze, Prezesem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, który w bardzo ekspresyjny i fachowy sposób przedstawił sposób recyclingu odpadów komunalnych i zielonych oraz metodę pozyskiwania metanu do zasilania biogazowni produkującej „zieloną” energię elektryczną. Uczennice i uczniowi oraz opiekunowie pozyskali duży zasób słownictwa związanego z ochroną środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii, który zostanie wykorzystany przy pracy nad słowniczkiem oraz podczas przygotowywania spotów.

 

 

 

W pracowni OZE w PCEUiP

Przy modelu turbiny wiatrowej

Przy stanowisku OZE w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów

Przy stanowisku odpadów niebezpiecznych

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41