„Kamuflaż i bezpieczeństwo w świecie internetowym”

Projekt Erasmus+ 2015 – 2017r.

W dniach 15 – 20 marca odbyło się kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe konsorcjum w ramach projektu Erasmus+ KA219 2015-2017r „Kamuflaż i bezpieczeństwo w świecie internetowym”. Uczestniczyły w nim nauczycielki języka angielskiego Zespołu Szkół w Pobiedziskach, Panie: Agnieszka Bigosińska, Róża Adamczak i Magdalena Goc. Spotkanie miało miejsce w kraju jednego z partnerów – na Cyprze, w nadmorskiej miejscowości Pafos. Trzydniowe seminarium obfitowało w inspirujące spotkania: były to m.in. wykład przedstawiciela cypryjskiej organizacji telekomunikacyjnej „CYTA” na temat zagrożeń w Internecie, warsztaty psychologa z tzw. grupy interwencji kryzysowej , wspierającej szkoły w walce z bullyingiem i cyberbullyingiem z ramienia Ministerstwa Edukacji oraz prelekcja sędziego na temat prawnych aspektów korzystania z Internetu przez nieletnich. Na jednym a warsztatów każdy partner przedstawił znany mu przypadek przemocy w sieci i poddał go dyskusji. Ustaliliśmy, że każdy z uczestników projektu przetłumaczy wszystkie te przypadki na język ojczysty i przedstawi nauczycielom, jako propozycję przeprowadzenia lekcji wychowawczej na temat bezpieczeństwa w Internecie. Zadaniem uczniów będzie skomentowanie przeczytanych zdarzeń i zasugerowanie możliwych rozwiązań. Uznaliśmy, iż oprócz profesjonalnego podejścia wychowawców, pedagogów, warto też poznać pogląd uczniów na temat przemocy w Internecie, który może wnieść świeże, kreatywne rozwiązania. Odwiedziliśmy szkołę podstawową, której nasz partner jest wicedyrektorem. Uczniowie oprowadzili nas po szkole i opowiedzieli po angielsku o jej zaletach.

Ostatniego dnia koordynator cypryjski zaprosił nas do muzeum z tradycyjnymi mozaikami pochodzącymi z okresu hellenistycznego, w których odkrycie wkład mieli także polscy archeologowie. Reasumując, kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe zaliczamy do udanych i życzymy wszystkim szkołom takich projektów. Przed nami mnóstwo pracy : aplikowanie z ramienia szkoły o tzw. ”e-Safety label”, czyli odznakę bezpiecznego Internetu, międzynarodowe wyróżnienie, przyznawane szkołom, które spełniają standardy bezpieczeństwa w Internecie, założenie platformy eTwinning do celów dysseminacji rezultatów projektu, stworzenie strony internetowej etc. , a w najbliższym czasie (22-26 maja b.r.) międzynarodowe spotkanie partnerskie w Pobiedziskach. W spotkaniu będą uczestniczyć także uczniowie, dla których przeprowadzone będą warsztaty plastyczne muzyczne etc. w celu uświadomienia młodzieży, że oprócz świata wirtualnego jest też inny, który również może być ciekawy i inspirujący.

Reprezentantki Zespołu Szkół w Pobiedziskach: od lewej:
Magdalena Goc, Róża Adamczak, Agnieszka Bigosińska.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41