W połowie maja 2016 roku odbyło się w Sogndal/Norwegia spotkanie dyrektorów szkół i koordynatorów projektu VEAC programu ERASMUS+. Głównym zadaniem uczestników było podsumowanie ankiet dotyczących problemu przedwczesnego kończenia nauki, porównanie przyczyn i skutków w krajach uczestniczących w projekcie oraz zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez szkołę w Sogndal. W Podczas spotkań z burmistrzem miasta, inspektorem oświaty, dyrekcją szkoły, pedagogiem i psychologiem poznaliśmy cały wachlarz propozycji kierowanych do młodzieży, aby wykształcić człowieka zdolnego do podejmowania samodzielnych decyzji w życiu dorosłym. Wnioski z dyskusji oraz ankiet przedstawione zostaną we wszystkich szkołach. Mieszkańcy Sogndal są dumni z faktu, że każdy obywatel Norwegii wie, gdzie leży to małe miasteczko ( 7000 mieszkańców ) nie tylko z powodu przepięknej okolicy (największy fiord w Europie, największy lodowiec w Europie ) lecz także poprzez fakt, że wielu mieszkańców osiągneło życiowe sukcesy( znani aktorzy, piosenkarze,sportowcy i ministrowie pochodzą z Sogndal ). Kampus szkolno-uniwersytecki, którego pracę mogliśmy obserwować, stał się wzorem do naśladowania i inspiracją dla wszystkich uczestników spotkania.

17 maja braliśmy udział w obchodach święta narodowego Norwegii. Jest to dla całych rodzin najbarwniejszy dzień w roku. Przemarsze, koncerty, festyny gromadzą wszystkich mieszkańców, którzy właśnie tego dnia ubierają stroje regionalne i świętują od rana do wieczora przy grilu i lodach. Podziwialiśmy także występy uczestników projektu MOT, którzy poprzez publiczne wystapienia nabierają odwagi i wiary w samego siebie. Jak zwykle podczas spotkań projektowych wymieniliśmy „ skrzynie z wartościami” i przygotowaliśmy zadania do wykonania przed kolejnym etapem projektu w Tallinie/Estonia.

Merytorycznej pracy towarzyszył także program turystyczny Zwiedziliśmy stadion w Sogndal, muzeum lodowców, zakosztowaliśmy śniegu w maju i podziwialiśmy Sogndefjord, największy fiord w Europie.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41