W czerwcu 2016 zaczęliśmy realizować trzecią część projektu Erasmus+ „Learning about our countries – we are united in Europe”, której tematem jest: Historia naszych krajów, wydarzenia historyczne i miejsca o znaczeniu historycznym. Do projektu przyłączyła się grupa młodzieży ze Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk wraz z opiekunką panią Anną Migdałek. To właśnie pani Anna Migdałek była inicjatorką zorganizowania spotkania z archeologami: panią Agnieszką Krawczewską i panią Agatą Karwecką. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli prezentację przedstawiającą dziedzictwo archeologiczne Gminy Pobiedziska. Poznali działalność słynnego archeologa Józefa Kostrzewskiego, dowiedzieli co to są zabytki archeologiczne i jakie mamy rodzaje zabytków archeologicznych. Wyjaśniono i pokazano uczniom wczesne grodziska oraz jaki był układ urbanistyczny naszego miasta. Obie panie bardzo zaangażowały się w przybliżenie młodzieży dziedzictwa archeologicznego naszej gminy.

Małgorzata Ciemna

The archaeological heritage of Pobiedziska

In June 2016 we began to realize the third part of the project Erasmus + „Learning about our countries – we are united in Europe”. The subjest is: The history of our countries. The group of students from primary school with their Polish teacher Anna Migdałek joined our project. Anna Migdałek, who runs Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk, helped us to organize the meeting with two archeologists Mrs Agnieszka Krawczewska and Mrs. Agata Karwecka. During the meeting, students learnt about the work of the famous archaeologist Józef Kostrzewski (he comes from Węglewo, near Pobiedziska), they got to know the types of archaeological sites, they were shown the early settlements and the urban layout of our town.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41