W mijającym roku szkolnym udało nam się zrealizować kilka inspirujących projektów. Jednym z nich był projekt „Christmas cards and traditions”. W projekcie uczestniczyło 40 partnerskich szkół z różnych krajów europejskich.

Głównym jego celem było poznanie i porównanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w różnych miejscach w Europie, a poprzez poszczególne działania kształtowanie rzeczywistości, w której ludzie potrafią zrozumieć siebie nawzajem, szanują zwyczaje swoje i innych narodowości, a w rezultacie łamią stereotypy.

Uczniowie poznawali także zwroty związane ze składaniem życzeń w różnych językach europejskich, doskonalili kompetencje językowe i TIK, wykonywali własnoręcznie kartki świąteczne pod kierunkiem utalentowanej pani Ewy Olszewskiej, które potem wysyłaliśmy do pozostałych uczestników projektu. Ostatnim, a może nawet najciekawszym zadaniem, była próba zaśpiewania kolędy w jednym z wybranych języków obcych. Nasi uczniowie wylosowali przepiękną kolędę armeńską, którą, po wielu próbach, udało nam się zaśpiewać.

http://prezi.com/glupg9ykf9xq/polish-christmas-cards/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?p_l_id=28283781&folderId=29748052&name=DLFE-877904.avi

Kolejnym wartym wspomnienia projektem był „European Youth Murals”, który miał na celu rozpowszechnianie idei pokoju na świecie poprzez zespołową pracę nauczycieli i uczniów. Dotychczas w projekcie uczestniczyło około 200 szkół z całej Europy. Nasi najmłodsi uczniowie stworzyli mural na temat znanych postaci z legend polskich. W marcu otrzymaliśmy 20 murali, najciekawsze umieściliśmy na wystawie w hallu budynku Gimnazjum, a następnie wysłaliśmy do kolejnej szkoły, która z niecierpliwością ich oczekiwała.

Projekt wzmocnił samoocenę uczniów, rozbudził ich kreatywnosc, pomógł docenic tradycję, zwrócił ich uwagę na podobieństwa i różnice narodowości europejskich, pomógł wzmacniac umiejętnośc rozwiązywania problemów, wzbogacił ich sposoby obserwowania otaczającego świata i reagowania na niego, poznawania innych kultur.

 

Magdalena Goc

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41