Stopień zaawansowania realizacji projektu

                           Erasmus+ Akcji KA219 2017-1-PL01-KA219-038399_1 :

                         Creating, communicating, our diversity we are celebrating

 

 1. Praca nad projektem rozpoczęła się już we wrześniu 2016, kiedy to wspólnie z partnerami zaczęliśmy pisać wniosek aplikacyjny.
 2. W grudniu 2016 zarejestrowaliśmy projekt eTwinning „United through creativity”, w którym rozpoczęliśmy działania, mające na celu złożenie wniosku aplikacyjnego w Akcji Erasmus+ KA219.
 3. Po otrzymaniu informacji z Agencji Narodowej o akceptacji projektu, wypełniłam ankietę beneficjenta ze zaktualizowanymi danymi i wysłałam drogą elektroniczną w celu rozpoczęcia procedury podpisania Umowy Beneficjenta.
 4. Umowa została podpisana 5 października 2017r.
 5. W październiku też zaprosiłam na wstępne spotkanie nauczycieli, zdecydowanych na pracę w projekcie. W wyniku rekrutacji, chęć współpracy zadeklarowały Panie:

Małgorzata Ciemna –nauczyciel j. angielskiego

Karolina Adryan – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego ze znajomością j. angielskiego

Patrycja Zaborowska – nauczyciel religii i j. angielskiego

Ewa Olszewska – nauczyciel techniki z komunikatywną znajomością j. angielskiego

Podczas kolejnego spotkania przedstawiłam najważniejsze cele projektu i zadania z nimi związane, ilość mobilności dla nauczycieli i uczniów i zaprosiłam do dyskusji na temat realizacji podstawowych założeń projektu. W wyniku rozmowy, koleżanki podzieliły się zadaniami projektowymi na bieżący  rok szkolny, wybrały te, które były zgodne z ich  kwalifikacjami, pasjami, uwzględniając oczywiście wiek i zdolności  uczniów, z którymi pracują.

 1. Wspólnie zweryfikowałyśmy dotychczas wykorzystywaną wersję Kryteriów Doboru Uczniów do pracy w projektach Comenius/ Erasmus+, zmodyfikowałyśmy ją, dostosowując do potrzeb i warunków realnych.
 2. Koleżanki przedstawiły uczniom możliwość i warunki udziału w projekcie.
 3. A1 – w październiku 2017r. odbyła się pierwsza międzynarodowa wideokonferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków. Uczniowie przygotowali się do niej pod kierunkiem opiekunów bardzo starannie: przyszli odświętnie ubrani, wykonali własnoręcznie flagi państw partnerskich i nauczyli się podstawowych zwrotów w tych językach :”dzień dobry, dziękuję, do widzenia”. Podczas spotkania online uczniowie mieli okazje się krótko przedstawić, opowiedzieć kilka zdań o sobie, swoich zainteresowaniach, poznać swoich rówieśników z krajów partnerskich i zadać im kilka pytań. Konferencja odbyła się w bezpiecznym środowisku eTwinning, co zostało udokumentowane krótkim sprawozdaniem i materiałami  multimedialnymi .

https://twinspace.etwinning.net/32246/pages/page/269266

 

 1. A2 – w listopadzie 2017r. team nauczycieli rozpoczął z uczniami prace na tworzeniem materiału do 1. rozdziału książeczki projektowej pt. „Our settings”. Uczniowie wybierali zdjęcia miejsc, z których pochodzą i przedstawiali je w formie wierszy. (p.Patrycja Zaborowska)
 2. https://twinspace.etwinning.net/32246/pages/page/291755
 3. Najbardziej aktywni uczniowie przedstawili swoje postacie przy pomocy wierszy akrostycznych w języku angielskim na platformie Padlet

(p.Patrycja Zaborowska i Małgorzata Ciemna)

https://twinspace.etwinning.net/32246/pages/page/291743

 1. Zorganizowaliśmy konkurs na logo projektu, ( odpowiedzialna p.Ewa Olszewska) . W wyniku konkursu zwyciężyło logo uczennicy z Grecji, które obecnie umieszczamy, oprócz loga Erasmusa+, na wszystkich oficjalnych dokumentach projektu, w tym także na Twinspace projektu eTwinning.
 2. A3 – w grudniu 2017r. każda partnerska szkoła przygotowała nagranie tradycyjnej piosenki narodowej, śpiewanej przez dzieci (p. Karolina Adryan). Słowa każdej piosenki zostały przetłumaczone na j.angielski, a następnie przedstawione w formie narracji.
 3. Również w grudniu przygotowaliśmy kącik Comenius/Erasmus+, gdzie umieściliśmy podstawowe informacje na temat zrealizowanych i realizowanego obecnie projektu .
 4. M1 – w dniach 15 – 17 stycznia 2018r. odbyło się w naszej szkole pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe, podczas którego dokonaliśmy ewaluacji dotychczasowych działań, doprecyzowaliśmy plan upowszechniania rezultatów eTwinning https://twinspace.etwinning.net/32246/pages/page/354491 ,

blog pełniący funkcję strony internetowej https://creativitypoland.blogspot.com/2018/02/c1short-exchange-for-students-in-greece.html  oraz grupy zamknięte dla nauczycieli https://www.facebook.com/groups/163825494250981/ i uczniów https://www.facebook.com/groups/249501115589204/?ref=br_rs

na facebooku, uzgodniliśmy zasady komunikacji wewnętrznej (gmail, What’s up, telefon), uczestniczyliśmy w warsztatach kreatywnego pisania, w spotkaniu z Panią Burmistrz MiG i wielu innych wydarzeniach kulturalnych oraz zaplanowaliśmy szczegółowe zadania na najbliższy okres czasu.

W wyniku spotkania ustaliliśmy:

– detale zadania A4 – zabawa z bajką – uczniowie tworzą mapy myśli dotyczące bajki : ”Czerwony Kapturek”, wymieniając kluczowe elementy na takie, które będą się kojarzyć z danym krajem. Następnie piszą po angielsku nową wersję bajki ( z elementami narodowymi) i zapisują ją w postaci zdigitalizowanej. Podczas pierwszego spotkania C1 typu LTTA w Grecji, zostanie przygotowana wystawa map myśli i odbędzie się przegląd kreatywnych wersji bajki o Czerwonym Kapturku.

– daty najbliższych mobilności

C1 – Grecja   20 – 26 maja 2018 (włącznie z podróżą)

TMP2 – Portugalia  24-28 czerwca 2018 (włącznie z podróżą)

C2 – Hiszpania 21 – 27 października 2108 (włącznie z podróżą)

– stworzenie fanpage na facebooku (odpowiedzialna Turcja)

– stworzenia strony internetowej w formie bloga ( odpowiedzialna Turcja)

 1. Koleżanka Małgorzata Ciemna ukończyła prace nad wykonaniem mapy myśli i końcową formą zmodyfikowanej wersji „Czerwonego Kapturka”.
 2. Koleżanka Ewa Olszewska zorganizowała szkolny konkurs na maskotkę projektu; 3 najciekawsze maskotki, zostały przedstawione na C1 w Grecji podczas międzynarodowego konkursu.
 3. Młodsi uczniowie, pod kierunkiem pani Patrycji Zaborowskiej, wymyślili nazwy wykonanych maskotek i ułożyli o nich wiersz haiku po angielsku.

 

Międzynarodowy koordynator projektu:    Magdalena Goc

 

 

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41