Zakończyliśmy niedawno dwuletni, międzynarodowy  projekt eTwinning United Through Creativity. Partnerami w tym projekcie byli uczniowie i nauczyciele ze szkół w Grecji, Hiszpanii, Litwy, , Polski, Rumunii, Portugalii, Turcji, Włoch.
Głównym celem projektu była walka z rasizmem i ksenofobią, a jednocześnie wzmacnianie poczucia własnej wartości u wszystkich dzieci, zwłaszcza tych, którym grozi porażka w szkole. Nasi uczniowie  z entuzjazmem angażowali się w liczne zadania projektu, m.in. redagowanie akrostycznych wierszy, konkurs na logo projektu,  pisanie wierszy o miejscowościach uczniów, śpiewanie i słuchanie tradycyjnych piosenek śpiewanych przez dzieci w krajach partnerskich. Wspólnie układali słowa i muzykę do piosenki o wartościach, w międzynarodowych zespołach tworzyli historię projektu, zapisali ją w postaci e-booka (link:  https://www.slideshare.net/serdoura/creating-communicating-our-diversity-we-are-celebrating-ebook ) oraz nagrali przedstawienie. Poprzez interdyscyplinarne, kreatywne działania uczniowie rozwijali swoje kompetencje kluczowe, uczyli się ‘nieszablonowego’ myślenia, ignorowania stereotypów w nauce i działaniu, nauczyli się szanować siebie nawzajem, mimo różnych poglądów, historii, pochodzenia kulturowego, zwyczajów, języka czy religii. Zawiązały się przyjaźnie, zarówno między nauczycielami, jak i wśród uczniów.
Projekt został wyróżniony Europejską Odznaką Jakości

Koordynator projektu
Magdalena Goc

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41