Zabawy i gry ruchowe to wiele przyjemności i zysku dla organizmu dziecka. Podczas takich zajęć, prowadzonych przez wychowawców świetlicy, świetliczanie mogą wspaniale się bawić – to najważniejsze. Ponadto: kształtują społeczno – moralne cechy; przestrzeganie ustalonych reguł i zasad, współzawodnictwo, panowanie nad sobą, praca w zespole i uczciwość.
Rozwijają również sprawność fizyczną i wzmacniają odporność.
W okresie jesienno-zimowym zajęcia będą się odbywały w sali sportowej.

 

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41