Dzięki współpracy naszej szkoły z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w tym roku powstał Klub Debat Oksfordzkich. Zajęcia prowadzi pan Patryk Biskupski z UAM. Warsztaty odbywają się w środy co dwa tygodnie.

Nic nie może być gorszego od złych języków

                                                       Terencjusz

Od kilku lat debata publiczna w Polsce traci na wartości, trywializuje się. Coraz częściej argumentacja płytka, lecz efektowna wypiera argumentację racjonalną, pogłębioną, choć zarazem stonowaną. Nieczęsto spotykamy mówców, którzy potrafią w sposób uporządkowany, logicznie spójny oraz z umiarem prowadzić dłuższy wywód. Coraz rzadziej trafiamy również na publiczność, która chciałyby i potrafiła z uwagą, bez pospiechu śledzić ambitne argumentacje. W rezultacie zanika nie tylko sztuka dyskusji, lecz również zaufanie społeczne. Dyskutanci niejednokrotnie traktują przeciwnika jako wroga.

Naprzeciw temu wszystkiemu wychodzi  Klub Debat Oksfordzkich, którego głównym celem jest nauczenie młodych ludzi zarówno umiejętności wysławiania się jak i umiejętności słuchania siebie nawzajem.

Środowe spotkania mają za zadanie:

a)   uświadamiać wagę poprawnej argumentacji w państwach demokratycznych;
b)   służyć upowszechnianiu umiejętności erystyczno-retorycznej analizy wypowiedzi publicznych;
c)   krzewić postawę odpowiedzialności za własne słowa;
d)   uczyć poprawnego, jasnego, skutecznego i stosownego argumentowania;
e)   kształtować wyobraźnię argumentacyjną, rozwijać inwencję oraz umiejętność wysłowienia;
f )   uczyć postrzegania procesu politycznego jako dyskursu;
g)   zachęcać do dyskusji, której uczestnicy respektują kategorię „dobra wspólnego”.

Klub Debat Oksfordzkich to idealne miejsce by porozmawiać i podyskutować na wysokim poziomie!

 

                                                                                                              Patryk Biskupski

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41