Od roku w naszej szkole działa Klub Debat Oksfordzkich, którego celem jest nauczenie młodych ludzi umiejętności wysławiania się i słuchania siebie nawzajem a także krzewienie  postawy odpowiedzialności za własne słowa i uświadamianie wagi rzeczowej argumentacji.

Zajęcia prowadził pan Patryk Biskupski, a obecnie merytoryczną opiekę nad klubem sprawuje pan Łukasz Piskorz  (obaj z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, z którym współpracuje nasza szkoła).

Udział w warsztatach zaowocował również wspaniałym przygotowaniem uczniów do debaty, która odbyła się 12 czerwca 2012r. w uniwersyteckiej auli WNPiD w Poznaniu.

W debacie udział wzięło czterech mówców: Weronika Cieślak (kl. IIe), Krzysztof Figlarz, Maciej Kowalczyk i Tymoteusz Frankiewicz (kl. I d), którzy stanowili stronę propozycji. Po stronie opozycji stanął zespół z klasy Id III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu ( jako, że jesteśmy obecnie jedynym gimnazjalnym). Nasza drużyna miała za zadanie obronić tezę: ,,Oceny powinny zniknąć ze szkół’’.

Marszałkiem debaty był pan mgr Jan Piosik z UAM, który przywitał drużyny, zaproszonych gości i publiczność, a w jury zasiadali pracownicy i studenci WNPiD. Debacie towarzyszyło wiele emocji, ale wszyscy wykazali się przygotowaniem merytorycznym, erudycją i wielką kulturą dyskusji.

 

 

 

 

 

 

 

Po wyrównanej walce na argumenty zwycięzcami, dzięki głosom ekspertów, okazał się nasz zespół! Brawo!!!Dziękujemy Panu Łukaszowi Piskorzowi który prowadzi zajęcia z naszymi uczniami. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

Publicznością naszej zwycięskiej drużyny byli uczniowie klas Id i IIe pod opieką p. Katarzyny Troć i Beaty Jekel. Oprócz udziału w debacie wszyscy uczniowie zwiedzili Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, znajdujący się w nowej siedzibie kampusu uniwersyteckiego w Morasku, a przede wszystkim dwie świetnie wyposażone pracownie: radiową i telewizyjną, po których oprowadziła nas jedna ze studentek dziennikarstwa.

 

 

 

 

 

 

 

Beata Jekel

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41