Projekt Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk

W tym roku przypada 600 – lecie ustanowienia prymasostwa w Polsce. Uczniowie ze Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk chcąc zgłębić te temat, wzięli udział w projekcie „600-lecie prymasostwa w Polsce”, który realizowali pod kierunkiem p. Anny Migdałek. Rocznicę tę uznali za ważną ze względu na fakt, że pierwszy prymas Mikołaj Trąba, wracając z soboru w Konstancji, przez krótki czas gościł w Pobiedziskach, gdzie czekał na niego król Władysław Jagiełło wraz z żoną Elżbietą i swoim orszakiem.

W ramach realizacji projektu na zajęciach uczniowie zapoznali się ze znaczeniem osoby i funkcji prymasa Polski na przestrzeni wieków i obecnie. Prymasi Polski wielokrotnie bywali w Pobiedziskach, więc uczniowie poszukiwali informacji z tym związanych w różnych źródłach, gromadzili zdjęcia, dokumenty i wydawnictwa. Ilość zebranych materiałów pozwoliła na przygotowanie wystawy pt. „Prymasi Polski na Ziemi Pobiedziskiej”, której otwarcie nastąpiło 29.05.2017 r. w holu kompleksu sportowo-edukacyjnego w Zespole Szkół w Pobiedziskach. Ekspozycja przedstawiała zdjęcia i dokumenty związane z wizytami prymasów na Ziemi Pobiedziskiej od czasów kard. Augusta Hlonda w latach 30. XX w. po czasy współczesne. Oprawą plastyczną wystawy zajęły się p. Bożena Szymańska i p. Anna Hadyńska.

Podczas uroczystości otwarcia wystawy Burmistrz Dorota Nowacka i ks. proboszcz Robert Nurski wręczyli nagrody książkowe laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego„600-lecie prymasostwa w Polsce”. Zwycięskie prace zaprezentowano na szkolnej wystawie.

Wcześniej, 19.05.2017 r. liczna grupa członków Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk udała się do Gniezna, aby zwiedzić katedrę i Muzeum Archidiecezjalne, a przede wszystkim spotkać się w Pałacu Prymasowskim z abp. Wojciechem Polakiem, prymasem Polski. Uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, w którym przypomnieli ważne dla Pobiedzisk wydarzenie z 1418 r. – spotkanie pierwszego prymasa z królem Władysławem Jagiełłą. Prymas Wojciech Polak został uhonorowany tytułem Przyjaciela Zespołu Szkół w Pobiedziskach i z tej okazji otrzymał dyplom i pamiątkowy grawerton. Na koniec spotkania wpisał się do szkolnej Księgi Pamiątkowej.

W czasie realizacji projektu uczniowie po raz kolejny przekonali się, że Ziemia Pobiedziska to miejsce z wyjątkową i bogatą historią. Poznali zarówno dzieje prymasostwa, sylwetki prymasów, jak i wydarzenia związane z ich pobytem w naszej Małej Ojczyźnie. Mogli też wyobrażenia o tych postaciach i zdarzeniach przedstawić w pracach wykonanych na konkurs plastyczny. Różne aspekty projektu i wizyta w Pałacu Prymasowskim z całą pewnością na długo pozostaną w pamięci uczestników.

Szczególne podziękowania należą się ks. proboszczowi Robertowi Nurskiemu za inspirację, wsparcie merytoryczne i duchowe w realizacji projektu oraz zorganizowanie wycieczki do Gniezna i umożliwienie spotkania młodzieży z Prymasem Polski Wojciechem Polakiem, a także ufundowanie nagród w konkursie plastycznym.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-41