26 października 2018 Administrator

W dniu 29 września 2018 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach.

Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Nie tylko uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyli podczas prób, ale wspólnie bawili się, a także zawierali nowe przyjaźnie.

Każda klasa zaśpiewała piosenkę, która związana była tematycznie z symbolem danej grupy. Była więc piosenka o literce A, B, C i D. Pierwszacy błysnęli talentem, gdyż piosenki nie były łatwe. Trochę stremowani zatańczyli w takt melodii.

Od samego rana panowała świąteczna atmosfera – uczniowie klasy pierwszej ubrani w strój galowy, birety i sala udekorowana wielkimi klockami-literami A,B,C,D.

W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów.

Pan dyrektor, Maciej Krzywdziński ogromnym ołówkiem, pasował każde dziecko na ucznia. „Bądź dobrym uczniem” – mówił pan dyrektor, dotykając  ołówkiem ramion swoich podopiecznych.

Z okazji tej uroczystości, pierwszoklasiści otrzymali akty pasowania, legitymacje szkolne, książeczki oszczędnościowe, ufundowane przez Pobiedzisko – Gośliński  Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach oraz pamiątkowe książki zakupione przez Radę Rodziców.

Upominki wręczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Pani dr Dorota Nowacka, Pani wicedyrektor Beata Jekel, Pani dyrektor przedszkola „Wesołe skrzaty” Jolanta Łakomska, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anna Górniak- Kurzawa . Wśród zaproszonych gości były także wychowawczynie Przedszkola ,,Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach.

Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne.

Uroczystość była wielkim przeżyciem nie tylko dla samych pierwszoklasistów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów.

Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach udali się do domów.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-34