„Wszystkie podręczniki poza podręcznikami do religii zapewnia szkoła.”

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Klasa
„Pan Bóg jest naszym Ojcem” – podręcznik do nauki religii dla klas 1 część 1 i 2 z ćwiczeniami

red. ks. Pawła Płaczka,

Wydawnictwo Św. Wojciecha; Poznań 2020

Klasa I
„Chcemy poznać Pana Jezusa” – podręcznik do religii dla klasy 2 część 1 i 2 z ćwiczeniami

red. ks. Pawła Płaczka,

Wydawnictwo Św. Wojciecha; Poznań 2021

Klasa II
„Pan Jezus nas Karmi”- podręcznik do religii klasy 3 część 1 i 2 z ćwiczeniami

red. ks. Pawła Płaczka,

Wydawnictwo Św. Wojciecha; Poznań 2022

Klasa III
Jestem chrześcijaninem  – podręcznik do religii  klasy 4 (bez ćwiczeń)

red. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-21-01/10-PO-1/11

Klasa IV
Bóg szuka człowieka – podręcznik do religii do klasy 5, część 1 i 2 (podręcznik i ćwiczenia w jednym)

red. Beata Zawiślak, Marcin Wojtasik

Wydawnictwo Świętego Wojciecha; Poznań 2020

Klasa V
Jezus nas zabawia – podręcznik do religii do klasy 6 część 1 i 2 (podręcznik i ćwiczenia w jednym)

red. Beata Zawiślak, Marcin Wojtasik

Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań 2021

Klasa VI
Bóg wskazuje nam drogę – podręcznik do religii do klasy 7 część 1 i 2 (podręcznik i ćwiczenia w jednym)

red. Beata Zawiślak, Marcin Wojtasik

Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań 2021

Klasa VII
Aby nie ustać w drodze – podręcznik do religii do klasy 8 (bez ćwiczeń)

red. ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań 2018

Klasa VIII