„Wszystkie podręczniki poza podręcznikami do religii zapewnia szkoła.”

Przedmiot  

 

Klasa

 

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Religia  

 

Klasa 1

Pan Bóg jest naszym Ojcem – podręcznik do nauki religii dla klas 1

część  1 i 2 

red. ks. dr Paweł Płaczek

Wydawnictwo Św. Wojciecha; Poznań 2020.

AZ-1-01/18

Religia Klasa 2 „Chcemy poznać Pana Jezusa” ( dwie części).

redaktor: ks. dr Paweł Płaczek

Wydawnictwo Św. Wojciecha;

Religia  

 

Klasa 3

,,Pan Jezus nas karmi” cz. 1 i 2 

ks. dr  Paweł Płaczek

Wydawnictwo św. Wojciech

Religia  

 

Klasa 4

„Pan Jezus jest naszym życiem „(dwie części)

red. ks. dr Paweł Płaczek

Wydawnictwo Święty Wojciech

Religia  

 

Klasa 5

 

„Bóg szuka człowieka” (dwie części).

red. s. Beaty Zawiślak ; ks. Marcina Wojtasika,

Wydawnictwo Świętego Wojciecha; Poznań 2020

Religia  

 

Klasa 6

„Jezus nas zbawia”(dwie części) . 

redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

Wydawnictwo Świętego Wojciecha

Religia  

 

Klasa 7

„Bóg wskazuje nam drogę”

Red. Ks. Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak,

Wydawnictwo Świętego Wojciecha

Religia  

 

Klasa 8

„Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat” (dwie części)
red. s. Beata Zawiślak USJK

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium