Zakończyliśmy pierwszy, pracowity rok w ramach międzynarodowej współpracy szkół w ekologicznym projekcie „ Zaplanowana interwencja wspólnych inicjatyw w ochronie środowiska”. Partnerami projektu oprócz Szkoły Podstawowej im. K. Odnowiciela w Pobiedziskach są szkoły z Grecji, Portugalii, Węgier i Włoch. W naszej szkole zespół Erasmusa+ tworzyli wraz z aktywnymi uczniami: panie: Małgorzata Ciemna, Ewa Olszewska i Magdalena Goc (koordynator) oraz Pan Maurycy Kustra.

We wrześniu 2020r. odbyliśmy kilka spotkań organizacyjnych online, celem analizy i doprecyzowania szczegółów zadań na najbliższy rok szkolny. Ze względu na sytuację na świecie projekt przyjął formę wirtualną.

Zarejestrowaliśmy projekt na platformie eTwinning, która równocześnie służy nam do komunikacji i upowszechniania rezultatów. Wspólnie z uczniami zredagowaliśmy tekst netykiety w języku angielskim, do której przestrzegania zobowiązali się wszyscy jej użytkownicy.

Pierwszym większym zadaniem w projekcie było stworzenie logo, którym będziemy się później posługiwać. Uczniowie zostali pogrupowani w międzynarodowych zespołach, w których projektowali swoje propozycje. Następnie grupy wymieniły się między sobą swoimi rysunkami i na ich podstawie modyfikowały własne propozycje. W rezultacie otrzymaliśmy kilkanaście logo, wśród których w drodze głosowania uczniowie zdecydowaną większością wybrali logo naszej uczennicy, Marty Obary.

Projekt Marty Obary, uczennicy obecnej klasy 7f, której wychowawczynią jest pani Mariola Ryś, został umieszczony na stronie eTwinning naszego projektu, na stronie internetowej, Instagrama, facebooka i na blogu. Uczennica została uhonorowana dyplomem i nagrodą w postaci tabletu.

Uczniowie podczas pracy w projekcie spotykają się w przestrzeni eTwinning, współpracują w międzynarodowych zespołach, dzieląc się pomysłami i wiedzą. Pomaga to im zapobiegać uprzedzeniom, nawiązywać przyjaźnie, ćwiczyć kreatywne myślenie, język angielski i kompetencje TIK.

W kolejnym zadaniu uczniowie podczas wypełniania ankiety przeanalizowali swoje nawyki w życiu codziennym i uświadomili sobie, jak wpływają one na środowisko. Nauczyli się korzystać z takich narzędzi internetowych, jak histogramy i wykresy, porównujące wyniki.

Uczniowie zaprojektowali też wzór bohatera ekologicznego, który pojawi się w naszym projektowym opowiadaniu. Spośród prac wybierzemy w drodze międzynarodowego głosowania najciekawsze propozycje.

Szkoła z Portugalii zapoznała nas ze stosowaną u nich w szerokim zakresie metodą CLIL w nauczaniu języka, natomiast my przeszkoliliśmy pozostałych nauczycieli w zakresie korzystania z platformy Twinspace i narzędzia do tworzenia książeczek elektronicznych – Storybird. Prezentacje zostały umieszczone na stronach projektu: internetowej, eTwinning, Instagram, facebook i blog.

W tym roku czekają nas kolejne wyzwania: „ Naukowcy przy pracy”, przewidujące przeprowadzanie eksperymentów, wyjaśniających powstawanie dwutlenku węgla, „ Na czym polega zmiana klimatu” – analiza skutków zmian klimatu w jednym kraju i porównania ich z wynikami partnerów oraz „Młodzi ekolodzy w akcji”, podczas której uczniowie przeprowadzą badania na temat istniejących stowarzyszeń ekologicznych w swoich krajach i zredagują przewodnik najważniejszych europejskich organizacji ekologicznych.

Koordynator projektu:

Magdalena Goc