Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

W naszej szkole realizowaliśmy po raz pierwszy międzynarodowy projekt logopedyczny. Został on 1września 2022 roku nagrodzony KRAJOWĄ ODZNAKĄ JAKOŚCI. Brało w nim udział ponad 30 placówek oświatowych z kraju i zagranicy. Zakładał on stworzenie gier do pracy terapeutycznej (na zajęciach logopedycznych i nie tylko). Koordynatorzy podzielili się na 6 grup projektowych, a każda z nich miała za zadanie stworzyć własną, tematyczną grę. Nasza grupa nr 4, liczyła 6 osób współpracujących oraz 6 placówek i stworzyła grę- Tajemnicza Wyspa. Współpraca była zatem dwupłaszczyznowa – węższa (omówienie pomysłów do gier, zaangażowanie uczniów do aktywnego udziału w projekcie, stworzenie rysunków do gier, wybór logo, stworzenie różnorodnych zadań, prezentacja swoich wytworów oraz testowanie i omawianie gier, przekazywanie sobie pomysłów, uwag, ocenianie wspólnych zadań z grupy oraz poszczególnych grup) w podgrupie oraz szersza- w całej grupie (omówienie zadań projektowych, wybór logo projektu, podział tematyczny gier, prezentacja swoich wytworów oraz testowanie i omawianie gier poszczególnych grup itd.). Uczniowie współpracowali na wielu płaszczyznach, przede wszystkim przy wyborze tematyki gry, tworzeniu rysunków i w wyborze najlepszych ilustracji do gier (wybór najciekawszych, pośród wszystkich stworzonych, do wykorzystania na planszy), wspólne tworzenie wielu zadań, dodatków do gry, a na koniec wspólne testowanie gier i wymiana opinii na ich temat. Uczniowie tworzyli również wspólnie film promujący cały projekt, książeczkę podsumowującą projekt w story jumper, wersję interaktywną gry, wiele zadań i dodatków.

W swojej placówce zaangażowałam uczniów do udziału w projekcie i wspólnie stworzyliśmy wiele wartościowych pomocy, które wykorzystujemy między innymi podczas zajęć logopedycznych. W trakcie trwania projektu pokazaliśmy, że uczniowie i nauczyciele umieją współpracować, nowe technologie nie są nam obce, ale możemy też działać w oparciu o tradycyjne formy i metody pracy, uczyliśmy się od innych.  

                                                                                                                   Danuta Kolińska