W naszej szkole od kilku lat realizujemy dla naszych uczniów projekty eTwinning. Koordynatorem projektów jest Pani Magdalena Goc nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, ambasadorka programu eTwinning. Jednym z nich jest „Eco Aware”, projekt nagrodzony w 2021roku Krajową Odznaką Jakości Partnerami projektu są: Azerbejdżan, Cypr, Gruzja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Serbia, Turcja, Ukraina.Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie problemów związanych ze zmianami klimatu na świecie i próba nakłonienia do zmiany pewnych, niekorzystnych dla naszej planety nawyków. Co ciekawe, w 2020 roku już po raz 50 obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Hasło tegorocznego Dnia Ziemi, a jednocześnie motyw przewodni święta to – „Działania na rzecz ochrony klimatu”, a w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

Podczas trwania projektu uczniowie zdobywają nowoczesną wiedzę z różnych dziedzin ekologii i za kilka miesięcy, miejmy taką nadzieję, nauczą się zmieniać swoje przyzwyczajenia dla dobra naszej planety. Dzielą się wiedzą z rówieśnikami, rodzicami czy przyjaciółmi.

Podczas wytężonej pracy w projekcie, uczniowie także rozwijają kompetencje kluczowe, zdobywają umiejętność pracy w zespołach międzynarodowych, wykorzystują język angielski w mowie, tworzą kampanię promującą zmianę nawyków w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu, aktywizują i integrują środowisko szkolne i lokalne, podnoszą umiejętności informatyczne i matematyczne, wykorzystując nowoczesne aplikacje, programy i wirtualną rzeczywistość, wspólnie opracowują eksperymenty badawcze, zgodnie z tematyką projektu i z podziałem na międzynarodowe grupy wiekowe.

W październiku utworzyliśmy grupę na Whatsapp, Facebook, Instagram oraz bloga, na którym są umieszczane fotografie oraz relacje filmowe z działań projektowych każdego kraju. W listopadzie nastąpiła prezentacja uczniów oraz wszystkich nauczycieli, którzy biorą udział w projekcie za pomocą technologii internetowej. Przeprowadziliśmy konkurs na logo projektu. Zwycięzcą została Hasibe Unsu – szkoła z Turcji.

Ponadto wykonywaliśmy działania związane z programowaniem w ramach corocznego Tygodnia Kodowania, były to kody QR w ekologii. W grudniu w związku zbliżającymi się świętami wykonywaliśmy m.in kartki świąteczno – noworoczne z odpadów ekologicznych. Wiele radości sprawiło również uczniom tworzenie prac z origami, miały przeróżne formy i kształty, dzieci wykazały się kreatywnością i pomysłowością. Tworzyliśmy filmy i prezentacje dotyczące rodzajów katastrof ekologicznych.

Uczniowie pracowali bardzo skrupulatnie i pogłębiali swoją wiedzę, wyszukiwali informacje, wykonywali doświadczenia według instrukcji, tworzyli gry ekologiczne. Nasze działania przynoszą pozytywne skutki: poszerzają  horyzonty z zakresu ekologii, zmiana nawyki, łamią stereotypy i wpływają na nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni.

Magdalena Goc