Skład Prezydium Rady Rodziców:

  1. Natalia Masłowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Marta Piotrowska – Skarbnik Rady Rodziców
  3. Piotr Augustynek– Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
  4. Kinga Hanuszak – Sekretarz
  5. Zbigniew Łuczak – Członek
  6. Izabela Kujawa – Członek

nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach

61-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 23

PG BS 38 90440001 0010 0000 0114 0001

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W _POBIEDZISKACH

Sprawozdanie za rok 2022/2023

Środki finansowe z roku 2021/2022 45.229,56
Wpływy na rzecz Rady Rodziców
Uzyskane wpływy z Rady Rodziców 23.400,00
Wpływy z Balu Karnawałowego 4.416,00
SUMA 73.045,56
Wydatki poniesione przez Radę Rodziców
Dzień Edukacji Narodowej 441,00
Mikołajki 1.003,20
Uszycie peleryn dla pocztu sztandarowego 1.192,95
Zakup ławek 5.173,38
Zwroty z Rady Rodziców 1.500,00
Zwrot nadpłaconej składki 50,00
Dzień Dziecka 4.553,85
Nagrody 7.334,02
Opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy 139,00
Zdjęcia dla 8 klas 1.900,00
Pasowanie na ucznia 2.115,26
Kwiaty okolicznościowe 455,00
Razem 25.857,66

Stan gotówki 1.164,85

Stan w banku 46.023,05

                                  Sprawozdanie za rok 2021/2022

Środki finansowe z roku 2020/2021 42.521,63
Wpływy na rzecz Rady Rodziców
Uzyskane wpływy z Rady Rodziców 24.200,00
Wpływy z Gwiazdkowego Kiermaszu 5.360,00
Zwrot z Banku 5,00
SUMA 72.086,63
Wydatki poniesione przez Radę Rodziców
Dzień Nauczyciela 353,97
Zwroty z Rady Rodziców 1.550,00
Dzień dziecka 3.951,00
Darowizna RR na rzecz szkoły za zakup tablicy multimedialnej (Kiermasz wielkanocny) 6.200,00
Zakup książek na koniec roku 6.519,28
Pomoc dzieciom z Ukrainy 308,61
Opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy 99,5
Zdjęcia dla 8 klas 1.300,00
Zakup książek na pasowanie ucznia 1.734,00
Dyplomy na pasowanie ucznia 821,71
Zakup sprzętu multimedialnego (Gwiazdkowy kiermasz) 4.019,00
Razem 26.857,07

Stan gotówki 414,85

Stan w banku 44.814,71