Szkolne Koło Miłośników Pobiedzisk działa w naszej szkole od 4 października 2003 roku. Powstało z inicjatywy p. Anny Migdałek i skupia liczne grono uczniów chcących poznać swoją małą ojczyznę. Spotkania w siedmiu grupach wiekowych odbywają się co drugi tydzień według określonego harmonogramu.

Plan spotkań SKMP (czytelnia)

 • Poniedziałek 7.40 – 8.25
 • Wtorek 7.40 – 8.25
 • Środa 7.40 – 8.25
 • Czwartek 7.40 – 8.25
 • Piątek 7.40 – 8.25

 

O naszej działalności

Na zajęciach  pogłębiamy i poszerzamy swoją wiedzę na temat historii Ziemi Pobiedziskiej, poznajemy jej legendy i zabytki. Bierzemy również udział w prelekcjach i wycieczkach, spotykamy się z ludźmi, którzy na temat regionu mają dużą wiedzę i chętnie się nią dzielą. Naszymi gośćmi byli m.in.: Zbigniew Banaszak, Bolesław Frankiewicz, Tadeusz Janukiewicz, Maurycy Kustra, Zenon Maciejewski, Jan Maik, Zenon Mroziński, Jerzy Palluth, Tadeusz Panowicz, Antoni Pelczyk, Daromiła Tomawska, Ewaryst Waligórski, Mieczysław Waligórski, Jacek Wrzesiński.

Jako członkowie SKMP możemy pochwalić się też efektami swojej pracy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. We współpracy z Towarzystwem Miłośników Pobiedzisk przygotowaliśmy okolicznościowe wystawy:

 • Pobiedziska dawniej i dziś  (1.06.2006 r.),
 • Pobiedziska w starej fotografii  (17.12.2007 r.),
 • 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego  (5.12.2008 r.),
 • Ziemia Pobiedziska w dokumentach i publikacjach  (3.04.2009 r.),
 • 70. rocznica wybuchu II wojny światowej  (18.09.2009 r.),
 • Znane nekropolie i cmentarze Ziemi Pobiedziskiej  (13.11.2009 r.),
 • Katyń 1940  (16.04.2010 r.),
 • Solidarność 1980 – 1989  (28.01.2010 r.),
 • Wspomnienie o Bolesławie Frankiewiczu  (1.04.2011 r.),
 • 30 – lecie działalności Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk  (23.09.2011 r.),
 • Szkoła naszych rodziców, dziadków i pradziadków (18.05.2012 r.),
 • 10 lat na tropach historii Pobiedzisk i regionu (4.10.2013 r.),
 • Ślady tamtych wydarzeń – wybory parlamentarne w czerwcu 1989 roku (30.04.2014 r.).

Włączyliśmy się w obchody 25-lecia oraz 30-lecia Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk (przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy program artystyczny przybliżający historię Pobiedzisk). Na podstawie dokumentów archiwalnych, opracowań i pamiątek rodzinnych przekazanych przez rodziny powstańców sporządziliśmy wykaz powstańców wielkopolskich z terenu Ziemi Pobiedziskiej, który opublikowany został w książce T. Panowicza  „Pamiętajmy o bohaterach! Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919 – Pobiedziska”.

Aktywnie realizujemy projekty edukacyjne. Największe z nich to: Maksymilian Jackowski – wielki Polak, Wielkopolanin, mieszkaniec Ziemi Pobiedziskiej (2005), Szlakiem zabytków Ziemi Pobiedziskiej (2007), Walka o wolność małej i dużej Ojczyzny – Powstanie Wielkopolskie (2008), Szkoła moich rodziców, dziadków i pradziadków (2010).

Wzięliśmy udział w konkursach literackich o tematyce regionalnej:

 • Konkurs na wiersz o Maksymilianie Jackowskim w stulecie śmierci Patrona (2005),
 • Wiersz o moim mieście (2007),
 • Opowieści babci, dziadka… (2009).

Nagrodzone utwory naszych uczniów opublikowano w książce D. Wąsowskiej – Tomawskiej i J. Grupińskiego  „W cieniu wronczyńskiego dworu”.

Lubimy zwiedzać i poznawać nowe miejsca, dlatego chętnie wyjeżdżamy na wycieczki. Byliśmy już m.in. w: Śmiełowie, Mikuszewie, Winnej Górze, Wrześni, Gieczu, Dziekanowicach, Puszczykowie, Biskupinie, Gołuchowie, Śremie, Dobrzycy, Kaliszu, Russowie, Szamotułach, Rakoniewicach, Wolsztynie, Stobnicy, Solcu Kujawskim, Wągrowcu czy Lusowie.