Szanowni Państwo, Rodzice,

Informujemy, że zapisy na obiady zakończyły się 03.09.2020r.
W obecnej sytuacji spowodowanej pandemią jesteśmy zmuszeni do ograniczenia ilości dzieci mogących korzystać z obiadów w szkole.

Obiady będą gotowane i wydawane od 07.09.2020r.

Schemat wydawania posiłków uczniom na przerwach obiadowych w stołówce:

STOŁÓWKA SZKOLNA  w głównym budynku szkoły – parter

12.00 – klasy II i III
13.05 – klasy IV-VI
14.05 – klasy VII i VIII

Posiłki będą wydawane wyłącznie podczas zaplanowanej i wyznaczonej dla danej grupy przerwie obiadowej. Prosimy uczniów o zajmowanie miejsc klasami przy stolikach od razu po wejściu do stołówki i słuchanie wskazówek, które będą przekazywane. Ewentualna potrzeba jednorazowej zmiany musi być uzgodniona z intendentem dzień wcześniej.                                                                                                                                                                                                                                                          Dyrektor Szkoły

Procedury obowiązujące w czasie pandemii wirusa COVID-19 dla uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej:

 1. Przed wejściem do bloku żywieniowego znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).
 2. Uczniowie korzystający z posiłków przed wejściem do stołówki szkolnej dezynfekują ręce środkiem dezynfekcyjnym.
 3. Dzieci z klas pierwszych będą spożywać posiłki w salach lekcyjnych.
 4. Uczniowie jedzący obiady przychodzą określonymi grupami, według podanego schematu do stołówki, zajmują wyznaczone miejsca przy stolikach klasami lub w odległości 1,5 m od siebie. Następnie podchodzą pojedynczo do okienka po obiad. Kiedy jeden uczeń otrzyma obiad i zajmie miejsce przy stoliku, następny może wstać i podejść po obiad. Uczniowie proszeni są o ustawienie się przed stołówką klasami z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 5. Przy odbiorze obiadu po podaniu nazwiska nastąpi weryfikacja zgodności z kartą obiadową, która będzie znajdować się w kuchni.
 6. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot naczyń”.
 7. Po każdej grupie personel szkolny czyści i dezynfekuje blaty stołów, poręczy krzeseł oraz wietrzy stołówkę.
 8. Posiłki będą wydawane wyłącznie podczas zaplanowanej i wyznaczonej dla danej grupy przerwie obiadowej. Ewentualna potrzeba jednorazowej zmiany musi być uzgodniona z intendentem dzień wcześniej.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

REGULAMIN STOŁÓWKI


Uwaga!

Przypominamy że, miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystało z posiłku. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat!

Płatności za obiady w czerwcu:

 • Odpłatność za obiad dwudaniowy w czerwcu wynosi 16 dni x 5,00 zł = 80,00 zł
 • Odpłatność za drugie danie w czerwcu wynosi 16 dni x 3,50 zł = 56,00 zł
 • Odpłatność za pierwsze danie w czerwcu wynosi 16 dni x 1,50 zł = 24,00 zł
Wpłaty przyjmowane są na konto Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach: PKO Bank Polski, nr konta: 78 1020 4027 0000 1902 1108 1611.

 

W tytule przelewu proszę napisać imię i nazwisko dziecka, klasę, okres w jakim dziecko będzie jadło posiłki oraz informację o tym czy będzie jadło pełny obiad czy pierwsze lub drugie danie (np. Opłata za obiad (zupy) za wrzesień Jan Kowalski, klasa 1A)

Intendent – Magdalena Antolak, kontakt:
m.antolak@pobiedziska.szkola.pl

Jadłospis: 21.06.2021r. – 25.06.2021r.

Jadłospis: 14.06.2021r. – 18.06.2021r.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-30