Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela powstała z przekształcenia Zespołu Szkół w Pobiedziskach powstałego w 1999 roku. W jej skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela oraz klasy gimnazjalne, które będą funkcjonować do 2019 roku. Szkoła mieści się w czterech budynkach. Każdy z nich ma swoją osobną historię. Najstarszy to budynek, który powstał w 1895 roku. Do końca pierwszej wojny światowej mieściła się w nim szkoła dla dzieci niemieckich. W 1907 roku tuż obok wybudowano szkołę dla dzieci polskich. Dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej uczą się w budynku przy ulicy Władysława Jagiełły.

W 1974 roku Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach została rozbudowana. Powstał wówczas nowoczesny budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną. Dziś uczą się w nim gimnazjaliści oraz uczniowie klas szóstych i siódmych. Dynamiczny rozwój Pobiedzisk oraz wzrost liczby mieszkańców spowodował, że w listopadzie 2011 roku na terenie ówczesnego Zespołu Szkół w Pobiedziskach wybudowano nowoczesny kompleks edukacyjno – sportowy. Znajdują się w nim: sala gimnastyczna, sale rehabilitacyjne, sala sportów walki oraz dwie aule, biblioteka i czytelnia. Obecnie w szkole funkcjonuje 45 oddziałów, (w tym dwa oddziały dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie), do których uczęszcza 963 uczniów. W naszej placówce pracuje 83 nauczycieli.

W 2011 roku szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną – powstały klasy o specjalnych profilach. Pierwsza z nich to klasa z rozszerzoną liczbą godzin języka niemieckiego. Uczniowie, którzy do niej uczęszczają, współpracują w ramach wymiany międzynarodowej z partnerskim gimnazjum w Marktheidenfeld. Funkcjonuje także klasa sportowa o dwóch profilach: piłka siatkowa oraz piłka nożna.

W ostatnich latach nasza oferta sportowa powiększyła się o judo,  nordic walking oraz zajęcia na ścianie wspinaczkowej. Dzięki wsparciu władz samorządowych co roku uczniowie piątej klasy szkoły podstawowej, w czasie lekcji wychowania fizycznego na basenie, zdobywają umiejętność pływania. W ramach zajęć pozalekcyjnych działają: koło teatralne, koło dziennikarskie wydające gazetkę szkolną, koło filmowe, Szkolne Koło Miłośników Pobiedzisk, chór szkolny oraz koło plastyczne i przyrodnicze.

W naszej szkole realizowane są międzynarodowe projekty edukacyjne programu Erasmus+:

  • Historical borders in Europe.
  • Creating, Communicating, our, Diversity we are Celebrating
  • VEAC
  • We are united in Europe
  • Camouflage and safety in the virtual Word
  • The Virtual Universe We Want