Skład Prezydium Rady Rodziców:

  1. Natalia Masłowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Marta Piotrowska – Skarbnik Rady Rodziców
  3. Milena Żymałkowska – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
  4. Kinga Hanuszak – Sekretarz
  5. Zbigniew Łuczak – Członek
  6. Karolina Śmiałowska – Członek

nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach

61-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 23

PG BS 38 90440001 0010 0000 0114 0001

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W _POBIEDZISKACH

                                        Sprawozdanie za rok 2020/2021

Środki finansowe z roku 2019/2020 28.194,79
Wpływy na rzecz Rady Rodziców
Uzyskane wpływy z Rady Rodziców 22.740,00
Wpływy z Kiermaszu Wielkanocnego 6.218,00
SUMA 57.152,79
Wydatki poniesione przez Radę Rodziców
Dzień Nauczyciela 400,00
Zwroty z Rady Rodziców 1.220,00
Zakup zegarów matematycznych 264,86
Lody na dzień dziecka 807,00
Zakup książek na koniec roku 7.323,48
Nagrody na konkurs plastyczny 650,00
Kwiaty na zakończenie roku szkolnego dla odchodzących nauczycieli 150,00
Pomoc dla Olgi Miśkiewicz w zamian za kwiaty 390,00
Opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy 96,50
Zdjęcia dla 8 klas 630,00
Zakup książek na pasowanie ucznia 1.463,63
Dyplomy na pasowanie ucznia 1.235,70
Razem 14.631,17

Stan gotówki 1.118,25

Stan w banku 41.403,38