Skład Prezydium Rady Rodziców:

  1. Katarzyna Pańczak-Pikos – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Natasza Łakomy – Skarbnik Rady Rodziców
  3. Grażyna Żołądkiewicz – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
  4. Sylwia Mańkowska – Dawid – Sekretarz
  5. Krystyna Tomaszewska – Członek
  6. Anna Górniak – Kurzawa – Członek

Planowane zabrania rady na rok szkolny 2019/2020:

  1. 20 listopada 2019r.  godz. 18.00
  2. 8 stycznia 2020r. godz. 18.00
  3. 18 marca 2020r.  godz. 18.00
  4. 27 maja 2020r. godz. 18.00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW 2018/2019

nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach

61-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 23

PG BS 38 90440001 0010 0000 0114 0001

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W _POBIEDZISKACH

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-92