Skład Prezydium Rady Rodziców:

1. Katarzyna Pańczak-Pikos – przewodnicząca

2. Anna Górniak-Kurzawa – z-ca przewodniczącej

3. Natasza Łakomy – skarbnik

4. Krystyna Tomaszewska – sekretarz

5. Karolina Jackowiak-Trzaskawka – członek

6. Grażyna Żołądkiewicz – członek

 

nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach

61-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 23

PG BS 38 90440001 0010 0000 0114 0001

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W _POBIEDZISKACH

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-59