Bezpośredni przekaz z gniazda pustułki jest projektem realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego w porozumieniu ze Szkołą Podstawową im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach.
Gniazdo zlokalizowane jest na budynku tejże szkoły leżącej przy granicy Parku Krajobrazowego Promno.

Pustułka (Falco tinnunculus) należąca do rodziny sokołowatych jest jednym z mniejszych gatunków ptaków szponiastych
występujących naterenie Polski. Liczebność populacji szacuje się na 3-3,5 tys. par. Pustułki wracają do kraju na
okres lęgowy, który przypada między marcema sierpniem. Cześć ptaków zimuje w kraju. Jako miejsce swojego bytowania
wybierają zarówno tereny rolnicze jak i miejskie. Pokarmem pustułki są głównie drobne gryzonie, a także duże
owady, jaszczurki i małe ptaki.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
152