2023-04-07 Administrator

W ramach projektu „DziałaMY dla dostępności” przeprowadziliśmy na godzinach wychowawczych prelekcję o „Dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami”.  W trakcie wystąpienia zaprezentowaliśmy film o barierach, z którymi spotykają się mieszkańcy naszego miasta i rozdaliśmy przygotowane przez nas  ulotki informacyjne.

https://clipchamp.com/watch/zyAXOOOk6vf

Ukoronowaniem naszych działań dotyczących problematyki barier było przeprowadzenie debaty oksfordzkiej dotyczącej tezy „Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach jest dostosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami”.

W dniu 24 marca starła się drużyna propozycji w składzie: Jeremi Kwarciany, Gracjan Czajka, Zofia Bednarek i Marta Obara oraz drużyna opozycji reprezentowana przez : Marię Kosarska, Annę Szawalę, Marcelinę Wieczorek i Marcela Wielichowskego. Debatę prowadził marszałek Marcin Jackowiak i Dominik Blachniarek w roli sekretarza. Panel sędziowski tworzyli pani Joanna Tafelska i Krzysztof Mączka (Stowarzyszenie CREO). Gościliśmy również ekspertki –  studentki Wydziału Socjologii UAM.

Polemika stała na równym poziomie, dlatego jury nie wyłoniło zwycięscy.

Szkolny Klub Młodego Obywatela