2023-02-22 Administrator

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych będzie prowadzona  elektronicznie przez platformę internetową https://nabor.pcss.pl/pobiedziska.

 

PRZEDSZKOLE/ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

  • Rodzicu dziecka, które obecnie uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na kolejny rok musisz złożyć elektronicznie deklarację kontynuacji w terminie:

od 06.03.2023 r. godz. 8:00 do 10.03.2023 r. godz. 15:00

  • Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego:

od 13 marca godz. 8:00 – do 31 marca 2023 r. godz. 15:00 będzie można składać elektronicznie wniosek do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

  • Rodzicu dziecka, które pójdzie do I klasy szkoły podstawowej w obwodzie musisz złożyć elektronicznie zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej w terminie:

od 06.03.2023 r. godz. 8:00 do 10.03.2023 r. godz. 15:00.

Szkołę obwodową można sprawdzić na stronie bip.pobiedziska.pl w zakładce Oświata – Obwody szkolne.

 

  • Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko do I klasy szkoły podstawowej poza obwodem:

od 13 marca godz. 8:00 – do 31 marca 2023 r. godz. 15:00 będzie można składać elektronicznie –  wniosek do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pobiedziska.

 

Deklaracje kontynuacji, Zgłoszenia, Wnioski  należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/pobiedziska, następnie wydrukować, podpisać i złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami (m.in. oświadczeniami) do wybranej placówki (deklaracja kontynuacji, zgłoszenie) lub placówki pierwszego wyboru (wniosek).

 

WAŻNE!!!  TYLKO RAZ MOŻNA WPROWADZIĆ DZIECKO W SYSTEMIE, złożenie deklaracji kontynuacji w przedszkolu uniemożliwia złożenie wniosku do innego przedszkola.

 

Poza systemem elektronicznym będzie prowadzona rekrutacja do:

Klasa IV oddział sportowy – wnioski przyjmowane będą od 13.03.2023 r. godz. 13:00 do 21.04.2023 r. godz.15:00. Rekrutacja odbywa się bezpośrednio w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach.

Klasa VII oddział dwujęzyczny – wnioski przyjmowane będą od 8.05.2023 r. godz. 13:00 do 26.05.2023 r.
godz. 15:00. Rekrutacja odbywa się bezpośrednio w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie.