2024-02-12 Administrator

Szanowni Rodzice!

 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych będzie prowadzona  elektronicznie przez platformę internetową https://nabor.pcss.pl/pobiedziska.

SZKOŁA PODSTAWOWA

  • Rodzicu dziecka, które pójdzie do I klasy szkoły podstawowej w obwodzie musisz złożyć elektronicznie zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej w terminie:
    od 28 lutego godz. 8:00 do 5 marca 2024 r. godz. 15:00.

Szkołę obwodową można sprawdzić na stronie bip.pobiedziska.pl w zakładce Oświata – Obwody szkolne.

  • Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko do I klasy szkoły podstawowej poza obwodem: od 6 marca godz. 8:00 – do 28 marca 2024 r. godz. 15:00 będzie można składać elektronicznie –  wniosek do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pobiedziska.

Wnioski  należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/pobiedziska, następnie wydrukować, podpisać i złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami (m.in. oświadczeniami) do wybranej placówki (deklaracja kontynuacji, zgłoszenie) lub placówki pierwszego wyboru (wniosek).