2024-06-06 Administrator

Od dnia 3 czerwca 2024 r., rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych i klas pierwszych szkół podstawowych. Odbywa się ona dokładnie według takich samych zasad, jak postępowanie rekrutacyjne przez platformę internetową https://nabor.pcss.pl/pobiedziska

Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej będą mogły wziąć udział również dzieci 2,5-letnie (ur. do końca lutego 2022 r.)

 Od 3 czerwca 2024 r. godz. 8:00 do 13 czerwca 2024 r. godz. 15:00 można składać elektronicznie:

–  wniosek do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

–  wniosek do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pobiedziska.

Wnioski  należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/pobiedziska, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z niezbędnymi dokumentami (m.in. oświadczeniami) do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru (wpisanym na pierwszym miejscu we wniosku).

WAŻNE!!!  Nabór będzie prowadzony wyłącznie poprzez platformę:  https://nabor.pcss.pl/pobiedziska

– Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych – 21.06.2024 r. godz. 13:00;

– Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia – od 21.06.2024 r. godz. 13:00 do 28.06.2024 r. godz. 15:00

– Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych – 01.07.2024 r. godz. 13:00.