2022-02-10 Administrator

Szanowni Państwo, Rodzice,

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach informuje o terminach rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 oraz do czwartej klasy sportowej.

Ogłoszenie –> kliknij tutaj

Harmonogram rekrutacji:

Klasa I —> kliknij tutaj

Klasa IV (sportowa) —> kliknij tutaj

Klasa IV (wniosek) —> kliknij tutaj

 

Nabór do klasy sportowej na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

Rodzice uczniów klas trzecich,

skutki  nauki zdalnej spowodowanej pandemią z pewnością wywarły niekorzystny wpływ na rozwój psychomotoryczny  uczniów. Ograniczenie interakcji rówieśniczej oraz zmniejszona liczba godzin wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej spowodowały niekorzystne konsekwencje dla rozwoju dzieci i młodzieży.

W zdrowym ciele, zdrowy duch – to powiedzenie starożytnego rzymskiego poety zostało potwierdzone naukowo – ruch zwiększa sprawność mózgu. Dlatego w okresie intensywnego wysiłku intelektualnego, jakim jest bez wątpienia okres nauki,  nie powinniśmy rezygnować z aktywności fizycznej, a wszechstronną edukację  oprzeć na filarach  wychowania fizycznego. Nie od dziś również wiemy, iż naturalną potrzebą dziecka jest ruch. Współczesne choroby cywilizacyjne mają swoje podłoże w braku aktywności fizycznej. Warto więc zadbać o los naszych dzieci, zatroszczyć się  o ich zdrowie i kondycję fizyczną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, a przede wszystkim naszych uczniów, informujemy              o otwartym naborze do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2022/23.  Dwa profile szkolenia –  piłka nożna oraz piłka siatkowa  – w połączeniu z realizacją podstawy programowej z wychowania fizycznego to aż 10 godzin aktywności tygodniowo. Dodatkowym atutem procesu szkoleniowego, będzie wprowadzanie podwójnej terminologii ćwiczeń i zadań w  języku polskim i w języku angielskim.

Zgłoszenia do klasy sportowej będą przyjmowane wg HARMONOGRAMU w sekretariacie szkoły. Druk zgłoszenia dostępny na stronie internetowej szkoły.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

http://pobiedziska.szkola.pl/wp-content/uploads/2022/02/Harmonogramrekrutacji-klasa-4-sportowa.pdf

DRUK ZGŁOSZENIA

http://pobiedziska.szkola.pl/wp-content/uploads/2022/02/Wniosek-kl.sportowa-4-1.pdf

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska —> kliknij tutaj

Link do informacji na BIP:https://bip.pobiedziska.pl/m,94,komunikaty.html