2023-01-23 Administrator

Szanowni Państwo,

od lutego 2023 następuje zmiana Regulaminu Stołówki Szkolnej. Prosimy
o zapoznanie się z nowym regulaminem, zwłaszcza z nowymi zasadami
płatności za obiady – odpłatność za obiady za dany miesiąc będzie
regulowana do 10 dnia miesiąca (np. za miesiąc luty do 10. lutego).

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. W sytuacjach nieterminowych
opłat naliczane będą odsetki.